fredag 19 augusti 2016

Förbud mot drönare i nationalparken Vatnajökull

I norra delen av nationalparken Vatnajökull är det nu förbjudet att använda drönare. Förbudet gäller bland annat Dettifoss och Ásbyrgi. Skälet till beslutet är farhågor om att drönare stör fågellivet. Andra anledningar är att drönare stör besökare och att de utgör en säkerhetsrisk. Den som vill använda drönare behöver nu särskilt tillstånd, rapporterar Vísir.

Irritationen mot drönare har på senare tid blivit allt mer påtaglig. Förbudsskyltar uppsatta av markägare är numera inte sällsynta vid populära turistattraktioner på landsbygden. Något totalförbud har dock inte varit aktuellt.

I höstas tog Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir upp frågan i alltinget. Hon fick då svaret av inrikesminister Ólöf Nordal att hon inte såg något behov av någon särskild lag riktad mot drönare. Hon sade att befintliga lagar borde kunna stoppa missbruk av drönare.

Samma vecka presenterade Ólöf Nordal ett nytt regelverk som förbjöd drönare inom en radie på 1,5 kilometer från en flygplats. Vidare ställdes kravet på att drönare inte fick nyttjas utan att användaren hela tiden hade den inom synhåll. Dessutom sattes en högsta flyghöjd på 120 meter.

Nu förbjuder nationalparksföreståndare drönare i delar av nationalparken Vatnajökull. Platserna som fredas är bland annat Dettifoss, Ásbyrgi och Jökulsárgljúfur. Guðmundur Ögmundsson säger till Vísir att beslutet är nödvändigt för att skydda naturen:
"Nummer 1, 2 och 3 är att skydda falkens habitat. ...Naturen förlorar ibland i debatten och vi behöver vara noga med att skydda naturtillgångar. Det är exakt vad vi gör genom detta."
Falken har på andra platser visat sig vara känslig för drönare. I synnerhet unga fåglars häckning påverkas negativt. Men förbudet handlar inte enbart om naturvärden. Guðmundur Ögmundsson säger till Vísir att det även handlar om besökarnas säkerhet och att drönare riskerar att störa upplevelsen av naturen:
"Detta ökar ständigt och vi griper i tyglarna innan detta blir ett problem."
Den som nu vill använda drönare i de delar av nationalparken som förbudet införts måste begära tillstånd. Sådana tillstånd kan delas ut till bland annat forskare och professionella filmare.