söndag 28 augusti 2016

Halldór Laxness Gljúfrasteinn förblir stängt resten av året

Författaren Halldór Laxness hem Gljúfrasteinn i Mosfellsbær öppnar tidigast i januari nästa år. Huset - som fungerar som museum - stängdes för besökare vid årsskiftet. I samband med renovering upptäcktes omfattande fuktskador. Därför genomförs nu omfattande arbeten på det kulturminnesmärkta huset.

I januari i år stängdes Halldór Laxness hem Gljúfrasteinn för besökare. Då var planen att huset skulle vara stängt i två månader för renoveringar. Snart upptäcktes omfattande fuktskador i väggarna. Medan arbetena pågår har allt som finns i huset - som är paret Halldór Laxness och Auður Sveinsdóttirs hela bohag - magasinerats.

Den renovering som nu pågår innefattar inte bara väggarna. Även taket byts ut. Hittills är arbetet på den nedre våningen klart, medan den övre våningen återstår.

Renoveringen innebär att huset - som fungerar som museum över Nobelpristagarens liv - enligt ett pressmeddelande förblir stängt året ut. Målet är nu att kunna öppna i januari 2017.

Halldór Laxness bodde på Gljúfrasteinn i Mosfellsdalur utanför Mosfellsbær i halva sitt liv. Huset ritades av arkitekten Ágúst Pálsson och byggdes 1945. Efter Halldór Laxness död 1998 köpte staten Gljúfrasteinn 2002. Två år senare öppnades huset som ett museum.

Sedan 2012 har Gljúfrasteinn skyddats enligt lag. Tidigare i år sade alltinget ja till att bygga ett forskningscentrum på platsen. Föreståndaren Guðný Dóra Gestsdóttir säger i Morgunblaðið att lagskyddet gjorde att det inte fanns något alternativ till att genast åtgärda fuktskadorna:
"Det uppstod närmast ett katastrofläge som vi behövde hantera."
Här kan du läsa mer om Gljúfrasteinn.