lördag 13 augusti 2016

Illugi Gunnarsson lämnar alltinget - ställer inte upp i valet

Illugi Gunnarsson lämnar politiken. Han ställer inte upp i höstens val. Därmed står det klart att Självständighetspartiet blir av med bägge toppkandidaterna från de två valkretsarna i Reykjavík. Illugi Gunnarssons ställning har försvagats avsevärt under mandatperioden. Mycket pekar på att han i rollen som minister gynnat ett bolag han varit beroende av.

I valet 2013 var det Hanna Birna Kristjánsdóttir och Illugi Gunnarsson som toppade Självständighetspartiets listor i de två valkretsarna i Reykjavík. Bägge blev ministrar efter valsegern. Hanna Birna Kristjánsdóttir har redan avgått efter en medieläcka där hon upprepade gånger talade osanning i alltinget. Illugi Gunnarsson har dock lyckats klamra sig kvar som kultur- och utbildningsminister.

Som minister bjöd Illugi Gunnarsson med bolaget Orka Energy till Kina under en resa med möten med en lång rad samhällstoppar. Illugi Gunnarsson hade inte bara tidigare jobbat åt Orka Energy. När han till följd av ekonomiska problem riskerade att mista sin bostad i Reykjavík köptes den av Haukur Harðarson, ägare av Orka Energy. Han hyrde sedan ut den åt ministern till ett pris under marknadsvärdet.

Illugi Gunnarsson har vägrat att redogöra för sina band till Haukur Harðarson och Orka Energy. Uppgifter gör dock gällande att han skulle ha arbetat åt bolaget även när han satt i alltinget.

Ett lån från Sparisjóður Vestfirðinga räddade Illugi Gunnarsson undan en utmätning från samma redan överbelånade bostad i Reykjavík. Den bankchef som ändå accepterade bostaden som säkerhet var Eiríkur Finnur Greipsson. Illugi Gunnarsson gav honom senare en plats i public service-bolaget RÚV:s styrelse trots att Eiríkur Finnur Greipsson helt saknade erfarenheter från mediebranschen.

Turerna kring Orka Energy och nödlåndet har försvagat Illugi Gunnarssons ställning avsevärt. Som kultur- och utbildningsminister har han inte heller lämnat några avtryck. Därför kom det knappast som någon överraskning när han i går meddelade att han inte ställer upp i partiets provval inför nästa alltingsval.

I en sådan kampanj hade tveklöst frågetecknen om hans kopplingar till Orka Energy kommit upp på nytt. Illugi Gunnarsson hade därför fått mycket svårt att försvara sin förstaplats på listan.

I ett inlägg på Facebook skriver Illugi Gunnarsson att han lämnar politiken för att söka nya utmaningar. Han vill heller inte bli livstidspolitiker:
"Min bedömning är att jag nu står vid det vägskälet att jag antingen fortsätter inom politiken och gör den till min livsgärning om jag får väljarnas stöd, eller ägnar mig åt andra uppgifter. Mot bakgrund av detta har jag kommit fram till slutsatsen att en omkring 16 år lång vistelse på politikens scen är tillräcklig, åtminstone för tillfället, och att förnuftigast och intressantast för mig är att söka efter nya utmaningar på andra arenor."
Här kan du läsa mer om turerna kring Illugi Gunnarsson.