fredag 12 augusti 2016

Islands president är professor Guðni Th. Jóhannesson

Under hela valrörelsen var det docent Guðni Th. Jóhannesson som kandiderade till president. Men när han svors in förra måndagen var det som professor. Trots att Guðni Th. Jóhannesson nu tagit en paus från sin tjänst vid Háskóli Íslands har han fått en ny titel. Det var under förra året som han ansökte om att befordras till professor.

Guðni Th. Jóhannesson bär nu alltså två prestigeladdade titlar: president och professor. Under ceremonin förra måndagen var det förmodligen några som höjde på ögonbrynen när han titulerades professor i stället för docent, den titel som han haft under hela valrörelsen.

Förklaringen var att Guðni Th. Jóhannesson under förra året ansökte om att befordras till professor i historia vid Háskóli Íslands. Ansökan och meriterna granskades av Guðmundur Hálfdanarson, även han professor i historia. Nyligen stod det alltså klart att Guðni Th. Jóhannessons forskning varit tillräckligt omfattande för att han ska befordras.