onsdag 17 augusti 2016

Isländsk arbetslöshet kvar på rekordlåga 2 procent

Arbetslösheten på Island låg i juli kvar på rekordlåga 2 procent. Under juli var det jämfört med juni ytterligare 119 personer som fick jobb. Det var fler på landsbygden som började arbeta än i Reykjavíkområdet. I huvudstadskommunerna finns också landets högsta arbetslöshet. Det visar statistik från Vinnumálastofnun.

I juni sjönk arbetslösheten på Island till 2 procent, den lägsta nivån sedan finanskraschen för snart åtta år sedan. I juli låg arbetslösheten kvar på samma nivå. I snitt var antalet arbetslösa 3 670 personer, en minskning med 119 personer jämfört med juni. Minskningen var dock inte tillräcklig för att andelen arbetslösa skulle sjunka under 2 procent.

Det var betydligt fler män än kvinnor som fick jobb under juli. Bland män är nu arbetslösheten 1,5 procent mot 2,5 procent bland kvinnor.

Arbetslösheten sjönk mer på landsbygden än i Reykjavíkområdet. I huvudstadsregionen var arbetslösheten 2,3 procent, vilket var samma andel som under juni. På Suðurnes var arbetslösheten 1,7 procent (en nedgång med 0,1 procentenheter jämfört med juni), Västfjordarna 1,6 procent (-0,2), Norðurland eystra 1,6 procent (-0,1), Suðurland 1,3 procent (-0,2), Austurland 1,2 procent (-0,1), Vesturland 1,1 procent (oförändrat) och Norðurland vestra 0,9 procent (+0,1).

Hela nio isländska kommuner hade full sysselsättning under juli: Helgafellssveit och Skorradalshreppur i Vesturland, Árneshreppur och Strandabyggð i Västfjordarna, Akrahreppur och Skagabyggð i Norðurland vestra, Borgarfjarðarhreppur och Fljótsdalshreppur i Austurland och Mýrdalshreppur i Suðurland.

Att så många som nio av Islands 74 kommuner under juli inte hade en enda person inskriven som arbetslös har inte inträffat sedan före finanskraschen.

I juli var det 52 procent som varit utan jobb i minst ett halvår. 26 procent har varit arbetslösa i över ett år. Av de arbetslösa var 21 procent utlänningar. Av dessa var 60 procent polacker.

Ungdomsarbetslösheten var i juli bara 1,7 procent. Bland islänningar i åldern 18 till 24 år var det alltså färre som stod utan jobb än bland befolkningen i allmänhet.

Traditionellt brukar förändringarna på arbetsmarknaden vara små mellan juli och augusti. Vinnumálastofnun räknar därför med att arbetslösheten ligger kvar på ungefär samma nivå även i augusti.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.