onsdag 31 augusti 2016

Lägsta stödet för isländska Piratpartiet på 18 månader

Piratpartiet fortsätter att tappa stöd i opinionen. I MMR:s senaste mätning får Piratpartiet 22,4 procent - den sämsta opinionssiffran för partiet på ett och ett halvt år. Självständighetspartiet är störst med 24,6 procent. Renässans klarar femprocentsspärren till alltinget för fjärde månaden i följd. Ljus framtid hamnar däremot fortsatt under spärren.

Piratpartiet ser ut att bli den stora förloraren på vårens regeringskris. Sedan högerkoalitionen mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet utlovade ett nyval under hösten har partiets opinionssiffror rasat. Partiet har på knappt fem månader förlorat en tredjedel av väljarstödet.

Piratpartiet får nu 22,4 procent, en tillbakagång med 4,4 procentenheter jämfört med föregående mätning. Siffran är partiets sämsta på ett och ett halvt år.

Självständighetspartiet ökar med 0,6 procentenheter till 24,6 procent. Partiet återtar därmed positionen som störst på Island.

Även för övriga partier är förändringarna små. Gröna vänstern förlorar 0,5 procentenheter till 12,4 procent, Framstegspartiet ökar 2,3 procentenheter till 10,6 procent och Socialdemokraterna vinner 0,7 procentenheter till 9,1 procent.

Nybildade Renässans klarar femprocentsspärren för fjärde månaden i följd. Stödet är nu 8,8 procent, en tillbakagång med 0,6 procentenheter.

Ljus framtid har däremot befunnit sig under femprocentsspärren i ett halvår. Partiet närmar sig dock gränsen. Stödet är nu 4,5 procent, en ökning med 0,6 procentenheter.

Inga andra partier är i närheten av femprocentsspärren. Näst störst utanför parlamentet är Sturla Jónsson, som nu får 2,1 procent. Det motsvarar en ökning med 0,3 procentenheter. Anmärkningsvärt är dock att Sturla Jónsson inte kommer att gå till val med det egna partiet. I stället tänker han kandidera för Gryning. Gryning får den här gången 1,1 procent, en tillbakagång med 0,1 procentenhet. Sturla Jónssons tidigare parti är alltså alltjämt större än det parti han faktiskt tänker representera i alltingsvalet.

Hushållens parti får 0,6 procent, en nedgång med 0,1 procentenhet. MMR fortsätter även att mäta stödet för Höger-gröna, ett parti som lades ned tidigare i år för att gå upp i Isländska folkfronten. Höger-gröna får 0,5 procent, en ökning med 0,4 procentenheter. Lika stort är stödet för Demokrativäktaren, som ökar med 0,2 procentenheter till 0,5 procent. Därefter följer Landsbygdspartiet med 0,4 procent (-0,5), Folkfronten med 0,1 procent (-0,1), Regnbågen med 0,1 procent (oförändrat) och Humanistpartiet med 0,1 procent (+0,1).

Stödet för regeringen är 35,6 procent. Det är en ökning med 1,7 procentenheter.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.