lördag 20 augusti 2016

Ljus framtid vill folkomrösta om EU-förhandlingar

Samtidigt som nyvalet till alltinget bör Island hålla en folkomröstning om EU-förhandlingarnas framtid. Det föreslår Ljus framtid i en motion. Vid ett ja i en sådan folkomröstning ska förhandlingarna återupptas och fullföljas. Därefter ska avtalet om medlemskap i EU bli föremål för en ny folkomröstning.

Både Självständighetspartiet och Framstegspartiet valde att svika vallöftet om en folkomröstning i EU-frågan. I stället utnyttjade regeringen att den tidigare rödgröna koalitionen redan lagt förhandlingarna på is. Under mandatperioden har alla förhandlingsgrupper avvecklats.

EU-anhängarna har på Island varit i minoritet ända sedan ansökan om medlemskap lämnades in i juni 2009. Däremot vill en majoritet av islänningarna att frågan ska avgöras genom en folkomröstning. Och det gäller inte bara medlemskapet i sig, utan även om förhandlingarna ska återupptas eller inte.

Nu föreslår alltså Ljus framtid en folkomröstning om att återuppta förhandlingarna. Om det blir ett ja i den första folkomröstningen ska förhandlingarna fullföljas. Det avtal som blir resultatet av förhandlingarna blir i sin tur föremål för en ny folkomröstning. I den avgör medborgarna om Island ska gå med i EU eller stanna utanför unionen.

Bakom förslaget står Ljus framtids samtliga sex ledamöter i alltinget. I motionen hänvisar de bland annat till att regeringen brutit det löfte om en folkomröstning som bägge regeringspartierna gav före valet våren 2013. Högerkoalitionen har heller inte brytt sig om den namninsamling där 54 000 islänningar ställde krav på en folkomröstning i frågan.

Som valdag föreslås den 29 oktober, alltså samma dag som nyvalet till alltinget är planerat.

Vidare skriver Ljus framtid att EU-frågan har splittrat Island i årtionden. Därför är det viktigt att folket för första gången får säga sitt om ett eventuellt medlemskap i unionen.

Ljus framtid lade fram samma förslag under alltingets förra session. Då släppte inte regeringen fram det till omröstning i alltinget. Det är sannolikt att förslaget möter samma öde denna gång. Med ett nyval runt hörnet vill regeringen knappast påminna väljarna om det svikna vallöftet genom att i alltinget rösta ned förslaget om en folkomröstning de själva utlovat.

Här kan du läsa mer om Island och EU.