lördag 27 augusti 2016

Miljonförlust för Kaffibarinn i Reykjavík

Kaffibarinn i Reykjavík gjorde förra året en förlust på drygt 1,2 miljoner isländska kronor. Före nedskrivningar, avskrivningar, skatter och räntor hade bolaget ett överskott på 13 miljoner. Bolaget har tillgångar värda 303 miljoner och skulder på 216 miljoner. Eget kapital uppgår till 68 miljoner. Det framgår av bolagets årsredovisning för 2015.

Kaffibarinn är Reykjavíks i utlandet mest kända uteställe. Rubrikerna började komma när Blurs sångare Damon Albarn sommaren 1996 köpte in sig i bolaget. Ingvar Þórðarson och Baltasar Kormákur behöll dock majoriteten av aktierna i Kaffibarinn. Ryktet cementerades senare genom Hallgrímur Helgasons roman 101 Reykjavík och Baltasar Kormákurs filmatisering av den.

För fem år sedan kulturminnesmärktes fastigheten på Bergstaðastræti 1. Skälet till att den skyddades var att den ansågs utgöra en viktig del av centrala Reykjavíks byggnadshistoria. Huset började byggas redan 1904 av Benedikt Stefánsson.

Trots en stadig tillströmning av hängivna stammisar och nyfikna turister var 2015 inget bra år för Kaffibarinn. Ägarbolaget gjorde en förlust på 1 207 581 isländska kronor. Samtidigt minskade de likvida medlen dramatiskt under året till bara 308 369 kronor vid årsskiftet.

Tillgångarna uppgår till 303,7 miljoner kronor och skulderna till 216,1 miljoner kronor. Eget kapital är 68,9 miljoner.

Före skatter, räntor, avskrivningar och nedskrivningar var dock resultatet positivt med 13 miljoner kronor.

Här kan du läsa mer om Kaffibarinn.