tisdag 16 augusti 2016

Ny president reser utan följeslagare till flygplatsen

President Guðni Th. Jóhannesson vill inte ha med sig någon ledsagare till flygplatsen i Keflavík när han reser utomlands. Det är ett önskemål som den nytillträdde statschefen själv har framfört. Företrädaren Ólafur Ragnar Grímsson hade däremot ofta sällskap på väg till Keflavík. Under 2013 fick han eskort till flygplatsen hela fjorton gånger.

Guðni Th. Jóhannesson har utlovat en mindre formell syn på presidentämbetet. Hittills har det visat sig genom en rad små symbolbeslut. När han installerades i ämbetet krävde han inte att gästerna skulle bära frack eller långklänning. Han har mött gäster till residenset Bessastaðir på cykel och haft bjudningar av mer vardaglig karaktär.

Nu har Guðni Th. Jóhannesson själv önskat att slippa traditionen att få en följeslagare med sig till flygplatsen i samband med utlandsresor. Den som annars följt med är någon ur den trio som förvaltar ämbetet när presidenten inte är i landet - nämligen statsministern, alltingets talman eller högsta domstolens ordförande.

Traditionen har sina rötter i en tid då tjänsteresor till utlandet var mer sällsynta och dessutom mer långvariga. I dagens samhälle har resorna blivit både fler och kortare. Modern flygtrafik har gjort det möjligt för presidenten att delta i fler evenemang i utlandet men samtidigt vara borta kortare perioder från hemmet.

Ólafur Ragnar Grímsson höll på traditionen även under sin sista fyraårsperiod som president. Under 2012 fick han sällskap till Keflavík vid tretton tillfällen, under 2013 vid fjorton tillfällen, under 2014 vid sex tillfällen och under 2015 vid tolv tillfällen.

Följeslagarna har dock inte kostat skattebetalarna något extra. Uppdraget anses ingå i jobbet för statsministern, talmannen och högsta domstolens chef.

Att traditionen med personlig eskort till flygplatsen nu avskaffas framkommer i ett interpellationssvar från statsminister Sigurður Ingi Jóhannsson. Frågeställare var Ljus framtids Brynhildur Pétursdóttir.

Här kan du läsa mer om Guðni Th. Jóhannesson.