fredag 5 augusti 2016

Nytt trafikrekord på ringvägen runt Island

Aldrig tidigare har så många åkt längs Islands ringväg som i juli i år. Jämfört med förra året är bilarna i år 9,5 procent fler. Fredagar och söndagar är de dagar då flest bilister ger sig ut på vägarna. Mest trafikerad är ringvägen i huvudstadsregionen. Glesast är trafiken på östra Island. Det visar statistik från Vegagerðin.

Turismen till Island har medfört en stor ökning av trafiken. Inte minst är ringvägen runt landet ett populärt alternativ bland många resenärer. Men det är inte bara utländska bilister som svarar för ökningen. Att konjunkturläget är gott med växande investeringar, stigande köpkraft och minskande arbetslöshet gör att fler islänningar också ger sig ut på vägarna.

Vegagerðin mäter trafiken på 90 ställen längs ringvägen och på totalt cirka 400 ställen i hela landet. Trafiken på ringvägen sammanställs årligen utifrån sexton platser spridda över hela sträckan.

I juli passerades dessa mätställen av i genomsnitt 100 989 fordon. Jämfört med juli 2015 - som var den senaste rekordmånaden - då 92 224 bilar passerade var ökningen 9,5 procent. Det innebär inte bara ett nytt rekord sett till antalet fordon. Det är dessutom den kraftigaste ökningen någonsin.

Från årsskiftet har trafiken längs ringvägen ökat med 12,7 procent. Även det är ett nytt rekord.

Inget tyder på att trafikvolymerna kommer att minska. Vegagerðin räknar med att bilarna längs ringvägen i år blir omkring 10 procent fler än förra året.

Fredagar är den dag då trafiken på ringvägen är tätast. Den största ökningen, 15,6 procent, sker på söndagar - den dag då ringvägen är näst mest trafikerad. Minst trafik är det på tisdagar.

Den mest trafikerade av sträckan av ringvägen är vid Úlfarsfell i huvudstadsregionen. Där passerade i snitt 30 653 fordon om dagen under juli. Färst fordon passerade Gíslastaðagerði på östra Island. Där var antalet 754 per dygn.

Här kan du läsa mer om den ökande trafiken längs ringvägen.