tisdag 9 augusti 2016

Oeniga markägare stoppar fridlysning av Látrabjarg

Efter fem års förberedelser gav Umhverfisstofnun i våras upp planerna om att kunna fridlysa Látrabjarg. I sommar beräknas omkring 60 000 personer besöka fågelklipporna. Ändå finns där varken toaletter eller papperskorgar. De 104 markägarna har inte kunnat komma överens om fridlysningen, rapporterar RÚV.

Látrabjarg i Västfjordarna är Islands västligaste punkt. I sommar väntas omkring 60 000 personer besöka de fågelklippor där tiotusentals sjöfåglar häckar. Trots att platsen lockar allt fler turister kan inte myndigheterna erbjuda någon service vid Látrabjarg.

Umhverfisstofnun har i fem års tid förberett en fridlysning av Látrabjarg. I våras gav myndigheten upp. Den hade då inte lyckats få samtliga 104 markägare att skriva under planerna för en fridlysning av området.

Oenigheten om detaljplanen för området gör att varken myndigheter eller kommunen Vesturbyggð kan genomföra nödvändiga förändringar för att kunna ta emot besökarna. Vid Látrabjarg finns varken toaletter eller papperskorgar. Ett par kilometer från klipporna har dock kommunen sedan flera år tillbaka ett par toaletter.

Dessutom gör oenigheten att statliga pengar fryser inne. Vesturbyggð fick i år 16 miljoner isländska kronor till förbättringar av området. De kommer inte att kunna användas eftersom samtliga markägare inte står bakom planerna. När kommunen tidigare fick bidrag för att anlägga en bättre gångväg orsakade det nya tvister med markägarna.

Läget gör även att tillsynen är begränsad. En gång i veckan under sommarmånaderna kommer en anställd från Umhverfisstofnun för att fylla i de vita linjerna i gräset längs klippkanten. Linjerna började att målas för att inte besökare skulle komma allt för nära kanten och riskera att trampa igenom och handlöst störta mot en säker död i havet nedanför.

Guiden María Ragnarsdóttir säger till RÚV att behovet av bättre service vid Látrabjarg är stort. Det handlar både om ökad trevnad och ökad säkerhet. Därför är det nödvändigt att markägarna kommer överens:
"Infrastrukturen här är närmast obefintlig. Det saknas toalett, det saknas stigar, papperskorgar och all utrustning. ... Så är man rädd om turisten. Jag vet att det kommer en parkvärd bara en gång i veckan trots att den borde vara här ständigt. De kommer hit och gör en vit linje för att varna människor för att gå för nära kanten. Allt detta behöver förstärkas."
Sveinn Pétursson är ordförande för markägarföreningen. Han säger till RÚV att situationen är oacceptabel. Därför uppmanar han Umhverfisstofnun att återuppta insamlingen av underskrifter. Problemen är för stora för att markägarna själva ska kunna lösa dem:
"Anstormningen är inte bara på dagtid utan faktiskt dygnet runt när det är ljust. ... Markägarna har inget horn i sidan till turistindustrin, att människor inte ska få beskåda området, men det behöver övervakas. Området tål inte den belastning som det är i dag."
Markägarna har enligt Sveinn Pétursson inte mer olika åsikter om området än att de borde kunna komma överens. Han anser att det dessutom är nödvändigt med bättre tillsyn för fågellivets skull. Vid fyren vid Bjargtangar, där det finns en parkeringsplats, befarar han att många besökare är så närgångna exempelvis lunnefågeln att dess naturliga beteende störs.

Här kan du läsa mer om Látrabjarg.