onsdag 3 augusti 2016

Ökad popularitet för avgående Ólafur Ragnar Grímsson

Sex av tio islänningar är nöjda med den tidigare presidenten Ólafur Ragnar Grímsson. Under slutet på hans femte och sista fyraårsperiod har hans popularitet ökat avsevärt. Mest positiva till honom är Framstegspartiets och Självständighetspartiets väljare. Mest skeptiska är Socialdemokraternas sympatisörer. Det visar en undersökning utförd av MMR.

I söndags lämnade Ólafur Ragnar Grímsson uppdraget som Islands president. Han hade då varit landets statschef i rekordlånga tjugo år. Han efterträddes av historikern Guðni Th. Jóhannesson som formellt tog över ämbetet på måndagseftermiddagen.

Ólafur Ragnar Grímsson har varit en mycket omstridd president. Han har varit både älskad och hatad av väljarna. Under den senaste fyraårsperioden har han dock inte varit lika kontroversiell som under den närmast föregående. Därför har också svängningarna i opinionen varit mindre.

I MMR:s senaste mätning, som slutfördes den 22 juli, är det 62,4 procent som är nöjda med Ólafur Ragnar Grímsson. Bara 15 procent är missnöjda med hans arbete medan 22,6 procent varken är positiva eller negativa.

Andelen missnöjda är en av de lägsta under hela den sista fyraårsperioden. Samtidigt är andelen nöjda en av de högsta. Allra högst var den 4 juli. Då var det 64,7 procent som ansåg att Ólafur Ragnar Grímsson gjorde ett bra jobb.

Att Ólafur Ragnar Grímsson var en president som väckte starka och motstridiga känslor understryks av olika väljargruppers syn på hans arbete. I vissa grupper är det en stor andel som ger honom underkänt.

Sett till kön och ålder finns det inga stora skillnader i attityderna till Ólafur Ragnar Grímsson. Han är populärare på landsbygden än i Reykjavíkområdet. Och han är mindre uppskattad bland personer med universitetsutbildning än bland personer med grundskole- eller gymnasieutbildning.

Bland Framstegspartiets väljare är det hela 88 procent som uppskattar Ólafur Ragnar Grímsson. Motsvarande siffror är 81 procent för Självständighetspartiet, 65 procent för Ljus framtid, 59 procent för Piratpartiet, 44 procent för Renässans och 38 procent för Socialdemokraterna.

Hela 33 procent av Socialdemokraternas sympatisörer ger Ólafur Ragnar Grímsson underkänt. Samma åsikt har 31 procent av anhängarna till Renässans, 22 procent av Gröna vänstern, 19 procent av Piratpartiet, 18 procent av Ljus framtid, 6 procent av Framstegspartiet och 5 procent av Självständighetspartiet.

Här kan du läsa mer om presidentskiftet.