torsdag 4 augusti 2016

Politiker kräver mindre buller från flyget i Keflavík

På nätterna ska flygtrafik till och från Keflavík inte gå över Njarðvík om det inte är nödvändigt. Det kräver kommunstyrelsen i Reykjanesbær. Kravet är ett svar på klagomål från lokalbefolkning. Det är inte bara trafikökningen som ligger bakom bullret från flygplatsen. Just nu är dessutom en av banorna stängd för trafik.

Flygplatsen i Keflavík är den största arbetsgivaren i hela Suðurnes. Dessutom skapar flygtrafiken mängder av andra jobb kopplade till turistindustrin. Trots att flygplatsen är motorn i det regionala näringslivet har nu invånare i Njarðvík vänt sig till kommunen med klagomål.

De senaste åren har flygtrafiken till Keflavík ökat kraftigt. Tidigare stod flygplatsen nästan öde under stora delar av dygnet, men nu blir de timmar då aktiviteten är låg allt färre. För närboende innebär det betydligt mer buller från flygplatsen.

Under sommaren är dessutom den bana som går i riktning nord till syd stängd. Den öppnas tidigast för trafik i september. Därför dirigeras all trafik om till den bana som går i riktning ost till väst.

Vid inflygning från öster och start från öster passerar flygplanen på låg höjd över bostadsområden i Njarðvík. Om inflygning och start däremot sker i väster passerar trafiken ett glesbefolkat område kring Hvalsnes söder om Sandgerði.

Nu kräver kommunstyrelsen i Reykjanesbær att trafik mellan 23 och 07 i största möjliga utsträckning sker i väster. Dessutom uppmanas flygplatsbolaget Isavia allmänt att försöka minska bullret från trafiken.

Kommunstyrelsen skriver i ett uttalande att den har förståelse för att flygtrafiken måste ta hänsyn till väderlek och säkerhet. Samtidigt uppmanas Isavia att också ta hänsyn till lokalbefolkningens livskvalitet. När beslut fattas vill kommunstyrelsen att även miljön för närboende är en viktig faktor.

Något omedelbart slut på den störande trafiken är dock inte att vänta. Eftersom det i dagsläget bara finns en bana sker alla landningar och alla lyft på den - med alla landningar i banans ena riktning och alla lyft i banans andra riktning.

Guðni Sigurðsson, informationsansvarig vid Isavia, säger till Vísir att han förstår invånarnas missnöje. I nuläget finns dock inget alternativ för trafiken:
"Vi har naturligtvis gjort vårt bästa för att begränsa flyg över bostadsområden, men landningar och lyft sker ofta samtidigt här. Det är ofrånkomligt att landningar eller lyft sker över bebyggelsen i Njarðvík. ... Detta är en ökad störning för invånarna och detta är naturligtvis mycket tråkigt, men tyvärr måste det vara så just nu."
Under hösten kommer bullermätare att sättas upp vid flygplatsen. Mätresultaten kommer kontinuerligt att publiceras direkt på nätet.

Här kan du läsa mer om trafikökningen i Keflavík.