torsdag 11 augusti 2016

Seyðisfjörður stoppar ny uthyrning av bostäder till turister

Nu skärper Seyðisfjörður kraven på uthyrning av rum och bostäder till turister. Tillstånd kan bara ges om det finns tillräckligt med parkeringsplatser och grannarna inte störs av uthyrningen. Och uthyrning av hela bostäder kan enbart bli aktuellt när den är förenlig med detaljplanen. Det fastslår kommunfullmäktige i Seyðisfjörður i ett beslut.

Nu sällar sig Seyðisfjörður till de isländska kommuner som inför betydligt hårdare krav för att uthyrning av privatbostäder ska godkännas. Tidigare har det införts restriktioner i Vík í Mýrdal, Djúpivogur och Kirkjubæjarklaustur. Där har kommunpolitikerna använt bostadsbristen som skäl. Även i Egilsstaðir har regelverket skärpts.

Gemensamt för orterna är att de är ganska små och har få lediga bostäder. Trycket kommer inte bara från utländska turister. Djúpivogur är en populär ort även bland islänningar. Förhållandevis låga fastighetspriser gör att hus avsedda för året runt-boende ofta säljs till personer som har för avsikt att använda dem som sommarbostäder.

Samma problem finns i Seyðisfjörður. Orten är en av de populäraste på östra Island bland turister. Det har lett till att allt fler hyr ut rum och bostäder till turister. Men uthyrningen skapar bostadsbrist och gör det svårt att locka nya invånare till orten.

För att inte bostadsbristen ska förvärras stoppar nu kommunfullmäktige ny korttidsuthyrning av rum och bostäder som inte uppfyller byggregler - som exempelvis brandskydd - och detaljplan. De skärpta reglerna gäller inte bara nya tillstånd utan även tillstånd som ska förnyas.

Uthyrning av rum tillåts i fortsättningen om det finns tillräckligt med parkeringsplatser. Uthyrningen får heller inte ha en störande inverkan på närboende. Dessutom ska grannarna informeras om planerad uthyrning.

Uthyrning av hela bostäder är inte tillåten. Undantag kan bara beviljas om detaljplanen för området godkänner detta. Även här måste närboende informeras före en etablering. Uthyrningen får inte vara störande och det måste finnas tillräckligt med parkeringsplatser avsedda för boendet.

De regler som nu införs i Seyðisfjörður är till stor del desamma som de regler som tidigare i år införts i Vík í Mýrdal, Djúpivogur och Kirkjubæjarklaustur.

Här kan du läsa mer om stoppad uthyrning av bostäder till turister.