måndag 22 augusti 2016

Självständighetspartiet rasar mot Eygló Harðardóttir

När alltinget röstade om en femårsplan för statsfinanserna lade socialminister Eygló Harðardóttir ned sin röst. Hon ansåg att pensionärer och barnfamiljer fick för liten del av kakan. Nu går Självständighetspartiet till hårt angrepp mot henne. De hävdar att den som inte röstar för regeringens politik inte heller bör ingå i den.

I torsdags röstade alltinget om den ekonomiska politiken för 2017 till 2021. Förslaget klubbades med 29 röster mot 17. Två ledamöter avstod från att rösta - de bägge framstegspartisterna Eygló Harðardóttir och Þorsteinn Sæmundsson.

Femårsplanen kan ha ett begränsat värde. I dagsläget ser det ut som att det planerade nyvalet den 29 oktober inte kommer att ge Självständighetspartiet och Framstegspartiet egen majoritet. Med en ny regering förpassas femårsplanen till papperskorgen.

Eygló Harðardóttir valde alltså att lägga ned sin röst. På Twitter förklarade hon varför hon inte ansåg sig kunna stödja femårsplanen för statsfinanserna:
"I finansministerns finansiella plan för 2017 till 2021 tänks det inte tillräckligt på pensionärer och barnfamiljer och därför stödjer jag den inte."
Beskedet väckte starka känslor hos koalitionspartnern. Brynjar Níelsson, alltingsledamot för Självständighetspartiet, skrev på Facebook att ministerns agerande kännetecknades av fräckhet:
"Den som fick den största biten av kakan och har haft choklad rinnande längs bägge kinderna hela mandatperioden ville ha mera och kunde därför inte stödja saken. I min ungdom kallades detta att vara fullproppad av fräckhet."
Ragnheiður Ríkharðsdóttir, Självständighetspartiets gruppledare i alltinget, dömde i Morgunblaðið ut Eygló Harðardóttirs agerande som oacceptabelt. Hon ansåg att ministern försökte vinna politiska poäng på att lägga ned sin röst:
"Det kan väl vara så att ministern har haft reservationer i frågan. Men reservationer är något annat än att avstå från att rösta i en votering om en så stor fråga. ... Jag anser att detta är populism och valfläsk. ... Jag anser inte att detta är acceptabel taktik inom politiken och personligen finner jag mig inte i denna politiska taktik. Att bete sig, så som jag upplever det, så mot sina bundsförvanter i regeringen."
Óli Björn Kárason, ersättare för Självständighetspartiet i alltinget, skrev på Facebook att Eygló Harðardóttir omedelbart borde lämna in sin avskedsansökan till statsminister Sigurður Ingi Jóhannsson:
"En minister som tar beslut om att inte stödja regeringens sak har tagit ett beslut om att överlämna en avskedsansökan till statsministern."
Finansminister Bjarni Benediktsson sade till RÚV att han inte skulle acceptera att någon minister från Självständighetspartiet skulle agera som Eygló Harðardóttir. Dessutom hävdade han att de grupper som hon pekade ut som missgynnade fått avsevärda ekonomiska förbättringar:
"Det kan inte fungera som på en förskola att man slår i bordet tills alla får som de vill. Då blir regeringen arbetsoduglig och allt hamnar i oavbruten upplösning. Men tack och lov har vi inte kommit dit än."
Men kritiken mot Eygló Harðardóttir kom inte bara från koalitionspartnern. I samband med omröstningen i alltinget och i efterföljande debatter var det många som ifrågasatte hennes agerande. Flera oppositionspolitiker ansåg att hon under mandatperioden varit delaktig i att se till så att pensioner inte höjts på samma sätt som exempelvis alltingsledamöternas löner. Gröna vänsterns Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir dömde ut hennes ställningstagande som farsartat.

I fredags undrade Socialdemokraternas Valgerður Bjarnadóttir varför Eygló Harðardóttir tidigare medverkat till att försämra föräldraledigheten för att nu vilja förbättra den. Partikamraten Helgi Hjörvar sade att det i alltinget fanns en majoritet för en annan politik gentemot pensionärer och barnfamiljer - om hon kunde få resten av Framstegspartiet med sig.

Inom Framstegspartiet var det däremot få som såg Eygló Harðardóttirs ställningstagande som särskilt dramatiskt. Gruppledaren Ásmundur Einar Daðason skrev på Facebook att det inte handlade om någon taktik från hennes sida. Han ansåg inte heller att hon skulle ha röstat mot sin egen övertygelse:
"Jag välkomnar att Eygló Harðardóttir sitter i regeringen och jag skulle som gruppledare aldrig sätta det på dagordningen att hon skulle lämna den. Hon har från första dagen varit mycket tydlig med sina reservationer mot denna ekonomiska plan och det är därför ingen speciell 'taktik'."
Statsminister Sigurður Ingi Jóhannsson säger till RÚV att Eygló Harðardóttirs beslut inte kom som någon överraskning. Det hade varit bättre om regeringen hade varit enig i frågan, men ställningstagandet förändrar inte hennes position inom den. Hon säger själv till RÚV att hon inte övervägt att avgå som socialminister.

Stefanía Óskarsdóttir, docent i statsvetenskap vid Háskóli Íslands, säger till RÚV att Eygló Harðardóttirs utspel kännetecknas av att ett nyval sannolikt står för dörren. I takt med att valdagen närmar sig kan sprickorna mellan de två regeringspartierna bli allt tydligare när de försöker utmejsla sin egen politik för väljarna:
"Hon skapar sig en viss särställning i väljarnas sinne. Detta är naturligtvis också en indikation på att det finns glipor i regeringen och samarbetet. Det är inne på slutmeterna och man inser kanske att det inte blir någon fortsättning på det - inte tillräckligt stöd eller vilja till att fortsätta efter valet."
Birgir Guðmundsson, docent i statsvetenskap vid Háskólinn á Akureyri, gör en liknande analys. Sedan tidigare har flera oppositionspartier avvisat ett eventuellt samarbete med Självständighetspartiet. Samtidigt tycks det osannolikt att Självständighetspartiet och Framstegspartiet skulle få majoritet på nytt. Han säger till RÚV att det nu tycks som att Framstegspartiet därför har börjat orientera sig åt vänster för att hålla dörren till regeringsmakten öppen:
"När Jónas frá Hriflu [partiledare 1934 till 1944] samarbetade med Socialdemokraterna talades det länge om det sent på 1930-talet att han hade börjat le åt höger. Det talades om Framstegspartiets leende åt höger. Det kan kanske sägas att Eygló nu öppnar för ett samarbete till vänster, och att Framstegspartiets leende åt vänster visar sig där."
Här kan du läsa mer om regeringssamarbetet och här mer om sprickor mellan Eygló Harðardóttir och Självständighetspartiet.