tisdag 30 augusti 2016

Största jordskalvet vid Katla i Mýrdalsjökull sedan 1977

Illustration: Veðurstofa Íslands
Flera serier av kraftiga jordskalv drabbade Mýrdalsjökull vid Katla i går. Det största skalvet uppmättes till magnituden 4,6. Ett så kraftigt skalv har inte skett vid Katla sedan 1977. Trots en sommar med tilltagande aktivitet finns inga tecken på att ett vulkanutbrott skulle vara nära förestående. Gårdagens skalv var inte kopplade till några magmarörelser.

Det har nu gått 98 år sedan det senaste stora utbrottet i Katla. Sedan dess har vulkanen haft åtminstone tre mindre utbrott. De skedde 1955, 1999 och 2011. Inget av dem var tillräckligt kraftigt för att bryta igenom glaciären Mýrdalsjökulls istäcke. Utbrotten skapade stora översvämningar.

Gårdagens jordskalvssvärm började klockan 1.41. Sex minuter senare inom loppet av blott 20 sekunder registrerades två skalv på 4,6 respektive 4,5. Skalven är de kraftigaste vid Mýrdalsjökull sedan sommaren 1977. Då uppmättes ett skalv till 5,1. Även 1989 skedde flera större skalv.

De stora skalven följdes av en rad efterskalv. Det största inträffade klockan 15.12 och hade en magnitud på 3,3. Samtliga skalv hade epicentrum nära vulkanen Katlas krater. De två stora skalven kändes i Þórsmörk och Langidalur.

Det sista skalvet i gårdagens jordskalvssvärm inträffade 15.28. Därefter har inga nya skalv inträffat vid Mýrdalsjökull.

Skalvserierna hade inga kopplingar till magmarörelser. Skalven följdes inte av några rörelser i jordskorpan. Sådana rörelser hade indikerat att magma strömmade in i Katlas magmakammare eller rörde sig uppåt i berget.

Under gårdagskvällen gick Almannavarnir på Facebook ut och varnade resenärer för att uppehålla sig vid Múlakvísl. Vid flera tillfällen under sommaren har geotermiskt vatten från Mýrdalsjökull strömmat ut i älven. Med detta följer höga halter av svavelväte och svaveldioxid. Den som utsätts för höga koncentrationer av dessa gaser riskerar förgiftning.

Myndigheten kom med liknande varningar vid två tillfällen i slutet av juli. Även då var orsaken geotermiskt vatten från Mýrdalsjökull. Bara under sommaren har tre mindre översvämningar drabbat älven. I juni inträffade dessutom en översvämning vid Entujökull.

Flera jordskalvssvärmar har ägt rum tidigare under sommaren. Den 13 juli uppmättes det kraftigaste skalvet i en svärm till 3,1. Den 26 juli registrerades ett skalv på 3,2. Då liksom i går har skalven varit mycket grunda. Det är en tydlig indikation på att de är kopplade till geotermisk aktivitet och inte till vulkanisk aktivitet.

Under juli inträffade över hundra skalv i direkt anslutning till Katlas krater. Jordskalv är mycket vanliga i området under sommaren. Att antalet ökar under sommarmånaderna tros bero på tryckförändringar som uppstår i samband med att istäckets tyngd lättar något på grund av avsmältning.

Katla har haft sexton kända utbrott sedan Island befolkades. Den hittills längsta kända pausen mellan utbrotten var mellan 1262 och 1357. Om de små utbrotten 1955, 1999 och 2011 räknas bort är det alltså den längsta perioden utan något utbrott från Katla.

Páll Einarsson, professor i geofysik vid Háskóli Íslands säger till RÚV att gårdagens jordskalvssvärmar påminner om de skalv som skakade Mýrdalsjökull i juni 1977. Då inträffade inget utbrott:
"Skalv av denna storlek som hittills har varit i Katla har inte haft koppling till utbrott. Så det är rörelser i jordskorpan som är i gång och som visserligen är kopplade till vulkanen, men de är inte direkt kopplade till magmarörelser som sådana. ... Rädslan för Katla beror kanske främst på att de största Katlautbrotten hittills har varit kopplade till stora översvämningar. ... Katla är en kraftfull vulkan och vi får aldrig glömma det. Det är dock inget i detta händelseförlopp som pekar särskilt på vulkanisk aktivitet eller att ett vulkanutbrott är överhängande. Människor frågar när Katla ska få ett utbrott. Mitt svar är att den fick ett utbrott 2011. Vi märkte det bara inte."
Här kan du läsa mer om Katla.