tisdag 9 augusti 2016

Tankesmedja: Misstag av USA stänga Nato-basen i KeflavíkDet var ett misstag att stänga Nato-basen i Keflavík. Och Islands strategiska läge i Nordatlanten gör att USA borde öppna basen på nytt så snart som möjligt. Det skriver tankesmedjan Center för Strategic and International Studies i en ny rapport. Men något sådant är inte aktuellt enligt utrikesminister Lilja Alfreðsdóttir.

I höst är det tio år sedan USA lämnade Nato-basen i Keflavík. Vid tidpunkten för nedläggningen ansåg inte USA att det fanns något behov av att ha en ständig beredskap på Island. Sedan dess har det politiska läget ändrats avsevärt. Relationerna mellan USA och Ryssland är de sämsta sedan kalla krigets slut.

Ganska snart efter nedläggningen av basen i september 2006 började ryska stridsflygplan dyka upp just utanför isländskt luftrum. Någon kränkning av luftrummet har aldrig gjorts. Men närvaron betraktas som en styrkedemonstration. Dessutom anses den hota den civila flygtrafiken eftersom de ryska planen flyger med avstängda transpondrar.

Sedan 2008 har Nato-länder periodvis övervakat det isländska luftrummet. I somras formaliserades det nya samarbetet i ett avtal mellan Island och USA. I budgeten öronmärker USA pengar för ombyggnad av hangarer i Keflavík så att de kan ta emot P-8 Poseidon, ett flygplan som används för att spana efter ubåtar.

Ryska ubåtar rör sig i allt större utsträckning i Nordatlanten. Syftet med att oftare stationera P-8 Poseidon i Keflavík är att kunna kartlägga ubåtarnas rörelser.

Officiellt hette det att avtalet bara bekräftade ett samarbete som redan fanns. Från regeringens sida kan det vara klokt att tona ned innebörden för att slippa en debatt om ett utökat men inte okontroversiellt samarbete med USA. I alltinget finns visserligen en klar majoritet för fortsatt Nato-medlemskap, men Gröna vänstern driver aktivt frågan om ett utträde.

Den amerikanska tankesmedjan Center for Strategic and International Studies har vid upprepade tillfällen analyserat det politiska läget i Nordatlanten. Organisationen har redan tidigare satt frågetecken vid beslutet att avveckla basen i Keflavík. Islands strategiska läge har angivits som skäl för en permanent närvaro på Island.

De skälen har enligt en ny rapport om undervattensaktiviteter i regionen blivit allt tyngre. Därför bör USA enligt tankesmedjan återuppta ubåtsspaningen från Keflavík. En ny Nato-bas ska byggas upp. I samarbetet bör dessutom Sverige och Finland involveras för att bättre kunna möta hotet från ryska ubåtar.

Center för Strategic and International Studies beskriver beslutet att avveckla basen i Keflavík som ett misstag. Under de tio år som gått har värdefull kunskap gått förlorad. Det kan dock rättas till genom att åter inleda patrullering med flygplan.

Utrikesminister Lilja Alfreðsdóttir har förnekat att det nya försvarsavtalet skulle vara ett steg mot en permanent amerikansk närvaro i landet. Däremot råder det inget tvivel om att regeringen - som eftersträvar goda relationer med Ryssland - delar analysen om att Ryssland skulle kunna utgöra ett potentiellt hot. När hon och statsminister Sigurður Ingi Jóhannsson i somras besökte Nato-toppmötet i Warszawa pekades Ryssland till och med ut i ett pressmeddelande som en potentiell risk.

Lilja Alfreðsdóttir säger till Vísir att någon nyöppning av Nato-basen i Keflavík inte är aktuell. Inte heller är någon permanent amerikansk närvaro aktuell:
"Islands inställning till säkerhetsfrågor i norra Atlanten är känd och formaliserades i en deklaration från Island och USA i slutet av juli. Där räknas det med en tillfällig närvaro av amerikansk trupp här i landet för luftrumsövervakning och ubåtsspaning. Där formaliserades den utveckling som har ägt rum sedan 2008."
En permanent bas hade enligt Lilja Alfreðsdóttir inte kunnat bli verklighet utan öppna diskussioner. USA ska heller inte ha kommit med några sådana förslag eller några förslag om ytterligare fördjupning av försvarssamarbetet.

Här kan du läsa mer om USA:s ökade närvaro på Island och ovan kan du se en video från när rapporten släpptes.