måndag 22 augusti 2016

Tidig isländsk bosättning kan ha funnits i Stöðvarfjörður

Foto: Fjarðabyggð
Träkol vid gården Stöð i Stöðvarfjörður på östra Island har daterats till tidigt 800-tal. Här rörde sig alltså människor minst femtio år innan Island befolkades. Frågan är nu om lämningarna härstammar från en hel gård eller en mindre byggnad som bara användes för tillfälliga strandhugg. Utgrävningarna i Stöðvarfjörður kommer att pågå i flera år framöver.

Den officiella historieskrivningen säger att Ingólfur Arnarson år 874 var den första som permanent bosatte sig på Island. På senare år har en rad arkeologiska fynd kommit att utmana den bilden. Men än så länge har ingen lyckats bevisa att det funnits bofasta på ön före honom.

Att det funnits människor på Island före Ingólfur Arnarson är forskningen i dag överens om. De tidigaste lämningarna som påträffats tros vara från sent 600-tal eller tidigt 700-tal. Island skulle alltså ha kunnat vara befolkat 200 år före Ingólfur Arnarsons ankomst.

En majoritet av forskarna tror att de fynd som gjorts härrör från personer som stannade tillfälligt på Island. Enligt sägnerna ska till exempel munkar från de brittiska öarna ha använt Island som en tillflykt under somrarna. De lämningar som daterats till före 874 skulle alltså kunna vara efter dem.

Men teorierna är många. En än så länge oprövad teori är att norska sjöfarare ska ha fått syn på Island under seglingar till Irland. Islands glaciärer ska då ha varit ett tecken på att de kommit för långt västerut. På så sätt ska Island också ha fått sitt namn.

Det finns också forskare som anser att det är dags att ändra den traditionella historieskrivningen. De hävdar att det hittats tillräckligt med bevis för att fastslå att Island var befolkat långt före 874. Det går dock i dagsläget inte att bevisa att det skulle ha funnits någon kontinuitet i en sådan bosättning. Från 870-talet och framåt finns däremot en rad fynd som visar att Island koloniserades snabbt och att bosättarna stannade från generation till generation.

De fynd som nyligen gjorts vid gården Stöð i Stöðvarfjörður på östra Island reser nya frågetecken kring den traditionella historieskrivningen. Träkol av björk har nu enligt RÚV daterats till tidigt 800-tal. Där finns dessutom lämningar av byggnader som skulle kunna vara lika gamla.

Arkeologen Bjarni Einarsson har de två senaste somrarna arbetat med utgrävningar vid Stöð. Han säger till RÚV att ett mål är att före vintern kunna avgöra om resterna av en byggnad - sannolikt något slags stuga - kan dateras till samma period som fyndet av träkol:
"Det finns andra hus i närheten och jag skulle vilja undersöka dem för att få en klar bild av vad detta är. Även om detta är en stuga så behöver det inte vara en bondgård."
Arbetet med utgrävningarna kommer sannolikt att pågå i åtminstone tio år till. Bjarni Einarsson säger till RÚV att han ser två olika möjligheter för fynden vid Stöð:
"Detta är antingen en traditionell landnámsgård, från omkring mitten av 800-talet, eller så talar vi om mänsklig närvaro här som pågick direkt före själva kolonisationen."
Inte minst bidrar namnet på gården till spekulationerna. Kanske kan den ha fått namnet Stöð eftersom det handlade om en útstöð - en utpost i väster från Norge.

Här kan du läsa mer om fynden i Stöðvarfjörður.