lördag 20 augusti 2016

Tre av tio kan rösta på Socialdemokraterna

En röst på Socialdemokraterna i det kommande alltingsvalet är ett alternativ för tre av tio islänningar. Sju av tio kan däremot inte tänka sig att rösta på partiet. De mest lojala Socialdemokraterna finns bland islänningar som har fyllt 65 år. Partiet har fler potentiella väljare bland kvinnor än bland män. Det visar en undersökning utförd av Gallup på uppdrag av partiet.

När Socialdemokraterna bildades var syftet att ena vänstern och utmana Självständighetspartiet om positionen som statsbärande. I de fyra val som hölls mellan 1999 och 2009 fick partiet mellan 26,8 och 31 procent av rösterna.

I dag är dessa nivåer långt borta. I valet 2013 fick partiet bara 12,9 procent av rösterna. Sedan dess har opinionssiffrorna nästan halverats. I de senaste mätningarna är stödet för partiet omkring 8 procent.

Partiet anser sig dock ha en stor potential att vinna nya väljare. Det skriver Socialdemokraterna i ett pressmeddelande med anledning av en undersökning som partiet beställt av Gallup.

Enligt undersökningen är det 8,4 procent av väljarna som anser att en röst på Socialdemokraterna mycket väl kan bli aktuell i det kommande alltingsvalet. Ytterligare 22,1 procent kan kanske tänka sig att rösta på partiet. Resterande 69,5 procent överväger inte en röst på Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna lockar något fler kvinnliga än manliga väljare. Bland kvinnorna finns också fler potentiella väljare.

Stödet för Socialdemokraterna är starkast bland islänningar som har fyllt 65 år. Där finns dock inte lika många potentiella väljare. I åldersgruppen är det 14 procent som uppger att en röst på partiet är sannolik i nästa val. Dessutom kan 10 procent tänka sig att rösta på partiet. Men det är hela 76 procent som helt och hållet avvisar Socialdemokraterna som ett alternativ.

Här kan du läsa mer om Socialdemokraternas kris.