måndag 5 september 2016

Dagens citat

"Kort sagt hade området helt enkelt exploderat på grund av tillströmningen. ... Här byggdes starka valskådningsföretag som behövde mer utrymme. Och när vi upplevde så stort intresse så beslutade vi att sätta i gång genomförandet och på ett år har detta förändrats väldigt mycket. ... Jag räknar med att bestående hus byggs här efter nästa sommar. ... Vi har upplevt stort intresse från andra parter, som inom restaurangverksamhet, och jag vill inte utesluta att det blir en restaurang där. Och jag tror att det skulle passa mycket väl, att detta blandas på ett kul sätt och att det blir ett myllrande folkliv längs med hela kanten."

Tryggvi Már Ingvarsson, ordförande för detaljplansnämnden i Akureyri, i RÚV om satsningen på utfyllnadsmark vid Torfunesbryggja bredvid kulturhuset Hof i Akureyri.