torsdag 29 september 2016

Högerkoalition behåller majoritet i ny mätning

Koalitionen mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet får egen majoritet. Det visar en opinionsmätning utförd av Fréttablaðið. De största förändringarna är att Självständighetspartiet går kraftigt framåt samtidigt som väljarstödet för Piratpartiet rasar. Det var dock bara 51,5 procent av de tillfrågade som deltog i undersökningen.

Med en månad kvar till alltingsvalet har oppositionen länge haft ett stabilt övertag i opinionen. Visserligen har både Ljus framtid och Socialdemokraterna kämpat mot usla opinionssiffror, men Piratpartiets framgångar har ändå gett oppositionen en majoritet. På sistone har oppositionen dessutom stärkts av nybildade Renässans.

Enligt en mätning utförd av Fréttablaðið den 26 september har läget förändrats dramatiskt. En stor ökning för Självständighetspartiet och en ännu större minskning för Piratpartiet gör att de två regeringspartierna - Självständighetspartiet och Framstegspartiet - för första gången på mycket länge får egen majoritet.

Siffrorna ska dock tolkas med försiktighet. Av de tillfrågade var det bara 51,5 procent som svarade på frågan om vilket parti de hade röstat på vid ett alltingsval. Nästan hälften av de tillfrågade deltog alltså inte i undersökningen.

Självständighetspartiet är i särklass störst med 34,6 procent, en uppgång med 7,2 procentenheter jämfört med den mätning som genomfördes för tre veckor sedan. Koalitionspartnern Framstegspariet får 12,6 procent, en ökning med 1,8 procentenheter.

Inom loppet av tre veckor har Piratpartiet förlorat en tredjedel av väljarstödet. Partiet får nu 19,9 procent, en tillbakagång med 9,9 procentenheter.

Av oppositionspartierna är det utöver Piratpartiet bara Gröna vänstern som har en betryggande marginal till alltingets femprocentsspärr. Partiet får nu 12,9 procent, en ökning med 0,1 procentenhet.

Renässans ökar med 0,5 procentenheter till 7,3 procent. Socialdemokraterna backar 1,7 procentenheter till 5,9 procent. Det är partiets sämsta opinionssiffra någonsin. Med 3,6 procent - en uppgång med 1,6 procentenheter - ser Ljus framtid ut att försvinna ur alltinget.

Störst av övriga partier är Isländska folkfronten med 1,5 procent (+0,8) följt av Folkets parti med 0,6 procent (+0,3) och Gryning med 0,3 procent (oförändrat). Både Folkfronten och Humanistpartiet får 0 procent.

Om detta hade varit ett valresultat hade Självständighetspartiet fått 24 mandat, Piratpartiet 13 mandat, Framstegspartiet 9 mandat, Gröna vänstern 8 mandat, Renässans 5 mandat och Socialdemokraterna 4 mandat. Skälet till att Framstegspartiet får fler mandat än Gröna vänstern trots att det senare partiet fick fler röster är det isländska valsystemet. Utjämningsmandaten räcker i regel inte till för att till fullo jämna ut konsekvenserna av att glesbygdsröster väger tyngre än huvudstadsröster. Det är något som ofta gynnar Framstegspartiet.

Tillsammans får alltså Självständighetspartiet och Framstegspartiet 33 av alltingets 63 mandat. Högerkoalitionen hade därmed kunnat regera vidare.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.