tisdag 6 september 2016

Ikea får inte svartlista ovälkomna kunder

Ikeas register över personer som inte är välkomna till varuhuset strider mot isländsk lag. På inredningsjättens svarta lista finns 45 personer som kommer att stoppas av väktare om de försöker ta sig in i varuhuset. Ikea får nu tre veckor på sig att radera all information om den kund som vänt sig till Persónuvernd för att klaga.

I februari i år vände sig en isländsk man till integritetsmyndigheten Persónuvernd med en anmälan mot Ikea. Tillsammans med sin sambo hade han besökt varuhuset i Garðabær. Paret kom dock inte längre än till entrén. Där stoppades han av väktare. Han fick beskedet att han inte längre var välkommen till Ikea.

Mannen var en av 45 personer på Ikeas svarta lista. Det handlade alltså om kunder som aldrig mer skulle släppas in i varuhuset.

Anledningen till att mannen hamnat på svarta listan var att han vid ett tillfälle försökt lämna varuhuset med ett stort antal obetalda varor. Han hävdade att han blivit distraherad när han stötte på bekanta i självservicekassan. I den förvirring som uppstod tog han varorna och gick efter att ha avslutat samtalet.

Mannen stoppades av väktare. Han erbjöd sig att betala, men fick beskedet att Ikea tänkte polisanmäla händelsen. Mannen hävdade att det handlade om ett missförstånd och att han helt enkelt glömt att betala. Varuhusledningen trodde inte på detta och förde upp honom på svarta listan.

På svarta listan har Ikea antecknat namn och personnummer på ovälkomna kunder. På listan finns också information om varför en viss person svartlistats. Informationen har kompletterats med bilder på de svartlistade som Ikea hittat på Facebook.

I ett svar till Persónuvernd skriver Ikea att det är nödvändigt för varuhuset att kunna stoppa kunder som är ute efter att stjäla eller att begå andra brottsliga handlingar. Det är enbart anställda vid Ikeas säkerhetsavdelning som haft tillgång till listan.

Persónuvernd skriver i beslutet att Ikea visserligen har ett legitimt intresse av att förebygga stölder. Denna rätt innebär inte att andra lagar får brytas. I det här fallet har Ikea brutit mot lagen om integritetsskydd.

Ikeas register underkänns av myndigheten av flera skäl. Listan anses inte vara rättssäker och personer kan godtyckligt hamna på listan utan att veta om det. Ingen av de svartlistade kunderna har informerats om detta. Inte heller har Ikea ansökt om tillstånd för listan.

De enda som fått kännedom om svarta listan har varit personer som återvänt till varuhuset men avvisats på grund av tidigare händelser. I det här fallet var det personal som berättade för mannen att han fanns med på en sammanställning över oönskade gäster.

Senast den 20 september i år ska Ikea ha raderat all information om mannen. Inom tre veckor måste varuhuset också ha skickat ett brev till Persónuvernd där det framgår att informationen raderats.

Här kan du läsa mer om Ikeas svarta listor och här kan du läsa beslutet i sin helhet.