fredag 16 september 2016

Lägsta stödet för Piratpartiet på 18 månader

Inte sedan i mars 2015 har stödet för Piratpartiet varit så lågt som nu. I den senaste opinionsmätningen från Gallup får Piratpartiet 23,1 procent, en minskning med 2,7 procentenheter inom loppet av två veckor. Självständighetspartiet befäster positionen som landets största parti trots en marginell tillbakagång.

Piratpartiets negativa trend efter vårens nyvalsbesked fortsätter. Under det senaste halvåret har partiet förlorat var tredje väljare. Piratpartiet får nu 23,1 procent, vilket innebär en tillbakagång med 2,7 procentenheter sedan föregående mätning för två veckor sedan.

Stödet för Piratpartiet är nu det lägsta sedan mars 2015. Trots detta ser partiet ut att gå mot ett succéval. I alltingsvalet våren 2013 klarade sig Piratpartiet precis över spärren med 5,1 procent av rösterna.

Självständighetspartiet minskar med 0,8 procentenheter till 25,5 procent. Fast partiet förlorar väljarstöd drygar det alltså ut avståndet till Piratpartiet.

Gröna vänstern lyfte i opinionen efter nyvalsbeskedet, men partiet har långsamt backat mot mer normala nivåer. Nu är det 13,5 procent som tänker lägga sin röst på Gröna vänstern, en nedgång med 2,7 procentenheter.

Nybildade Renässans behåller positionen som landets fjärde största parti, men fortsätter att locka till sig nya sympatisörer. Partiet får nu 12,2 procent, en ökning med 1,6 procentenheter. Renässans ser med sex veckor kvar till nyvalet att med bred marginal klara femprocentsspärren till alltinget.

Framstegspartiet ökar med 0,4 procentenheter till 9,4 procent. Socialdemokraterna ökar med 0,5 procentenheter till 8,8 procentenheter. De två krisande partierna ser ut att ha lyckats att stoppa raset i opinionen. Däremot är siffrorna långt ifrån de nivåer som bägge har som mål i det kommande valet.

Ljus framtid ligger kvar på 2,9 procent. Det är nu senast fyra och en halv månad som partiet var över femprocentsspärren.

Ett annat nybildat parti, främlingsfientliga Isländska folkfronten, har nu stöd av 2 procent av väljarna. Det är en uppgång med 1,6 procent sedan föregående mätning. Partiet fick nyligen mycket massmedial uppmärksamhet i samband med en demonstration mot den nya utlänningslagen.

Gryning får 1,3 procent, Folkfronten 0,7 procent och Folkets parti - ett annat nybildat parti - 0,5 procent.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.