tisdag 20 september 2016

Ny förlust för Kavli i varumärkestvisten om skyr

Kavli får ännu en gång avslag på registreringen av varumärket skyr. Det är Patent- och registreringsverket som åter underkänner företagets argument. Myndigheten anser att skyr saknar den särskiljningsförmåga som är nödvändig för ett varumärke. Avslaget innebär att dörren för konkurrenter öppnas ytterligare på glänt.

Det är snart fem år sedan Kavli lanserade skyr i Sverige. Sedan dess har bolaget haft en motig väg genom rättssystemet. Registreringen av varumärket skyr hävdes sedan den utmanats av Skånemejerier, en av de konkurrenter som under en längre tid haft planer på att lansera skyr i Sverige.

Varje gång varumärket prövats har Kavli förlorat. Och varje gång har bolaget åberopat uppgifter som i bästa fall kan beskrivas som vilseledande och irrelevanta och i sämsta fall som direkt lögnaktiga. Att Kavli inte haft några bättre argument att ta till har därför varit uppenbart.

Nu underkänner Patent- och registreringsverket ännu en gång Kavlis argumentation. Myndigheten fastslår att skyr saknar den särskiljningsförmåga som krävs för en varumärkesregistrering. Skyr är en generisk beteckning, alltså en benämning på en viss typ av produkt på samma sätt som mjölk eller filmjölk, och kan därför inte skyddas.

Avslaget behöver dock inte betyda att varumärkestvisten är över. Kavli kan gå vidare genom att överklaga beslutet till Patent- och marknadsdomstolen.

De argument som Kavli åberopat under tvistens gång är inte det enda underliga med lanseringen av skyr i Sverige. När skyr började att säljas i svenska butiker låg cirkapriset på 18 kronor - alltså tre gånger så dyrt som på Island.

Kavli lyckades aldrig förklara det höga priset. Först talade bolaget om att det gick åt mer mjölk till skyr än till exempel yoghurt. Så var förstås fallet även i grannländerna där skyr var betydligt billigare. Därefter snurrade företrädare för bolaget in sig i irrelevanta resonemang om isländska mjölksubventioner.

Kavli valde från början ett högt pris. Marknadsföringen riktade sig mot köpstarka grupper med stort intresse för träning. Snart exploderade dock konsumtionen av kvarg - en annan mjölkprodukt med högt proteininnehåll. För att inte bli helt omsprungna sänkte Kavli priserna.

I dag kostar Kavlis skyr runt 14 kronor i butik. Uppenbarligen hade bolaget stora marginaler vid introduktionen i Sverige eftersom bolaget kunde sänka priserna med omkring 25 procent.

Betydligt billigare skyr säljs hos Lidl under varumärket Ísk. Lidls skyr är importerad från Tyskland medan Kavlis är importerad från Danmark.

Patent- och registreringsverkets beslut kan överklagas till och med den 25 oktober. Om Kavli ger upp varumärket för gott öppnas marknaden för konkurrenter som kan sälja skyr och dessutom skriva skyr på förpackningarna.

Här kan du läsa mer om varumärkestvisten om skyr.