torsdag 29 september 2016

Piratpartiet vill avskaffa kyrkans rätt till gratis tomter

Lagen som tvingar kommuner att förse kyrkor med gratis tomter och att befria dem från gatuavgifter bör avskaffas. Det anser Piratpartiets tre ledamöter i en motion i alltinget. Samtidigt visar en opinionsmätning från MMR att en majoritet av islänningarna håller med Piratpartiet i frågan. Tre av fyra vill avskaffa det befintliga systemet.

Isländsk lag säger att kommuner är skyldiga att kostnadsfritt ordna tomter åt kyrkor för byggen av just kyrkor och prästbostäder. Kyrkor ska dessutom slippa betala gatuavgifter. De senaste åren har tolkningen av lagen vid flera tillfällen blivit föremål för debatt.

I lagen motiveras kravet på gratistomter med att statskyrkan har en särställning i landet. Genom att ordna gratis tomter och slopa gatuavgifter kan kommuner i praktiken bidra till att ge statskyrkan det stöd och skydd som lagen föreskriver.

I grundlagen talas det just om statskyrkan. Men i avsnittet om tomter åt kyrkor talas det just om kyrkor. Här nämns alltså inte statskyrkan. Det har fått Reykjavíks kommun att sedan 1999 tolka lagen som att samtliga religiösa samfund har rätt till fria tomter och slopade gatuavgifter. Att regelverket bara skulle gälla statskyrkan vore enligt kommunen ett brott mot likställighetsprincipen.

Frågan kom att spela en avgörande roll i valet till kommunfullmäktige våren 2014. Efter drygt tio års väntan hade då kommunen delat ut en tomt i östra Reykjavík till Félag múslima á Íslandi. Tomten skulle användas till ett moskébygge. Framstegspartiet ville dock riva upp beslutet och kräva tillbaka tomten.

Framstegspartiets islamofobiska retorik blev ett trumfkort under valrörelsen. Från att ha varit närmast utraderat i huvudstaden fick partiet två ledamöter invalda i kommunfullmäktige i Reykjavík.

Piratpartiet vill nu avskaffa denna lag. I motionen skriver Piratpartiets tre ledamöter att lagen står i strid med likställighetsprincipen. Om lagen inte avskaffas bör den i stället förtydligas så att det för alla står klart att den syftar på statskyrkan. Detta är dock enligt Piratpartiet något som inte är förenligt med dagens isländska samhälle där det finns en mängd trosuppfattningar som inte får diskrimineras.

En klar majoritet av islänningarna håller med Piratpartiet. Hela 75,9 procent är emot att trossamfund får gratis tomter för byggen av kyrkor. Bara 8 procent säger ja till dagens system. Resterande 16,1 procent är varken för eller emot systemet.

Kvinnor och pensionärer vill oftare behålla dagens system. Män, låginkomsttagare och islänningar i åldern 18 till 29 år vill oftare skrota det.

Stödet för en oförändrad lag är störst bland Socialdemokraternas och Gröna vänsterns väljare. Sympatisörer till Självständighetspartiet, Framstegspartiet och Renässans vill i större utsträckning än genomsnittet riva upp lagen.