måndag 19 september 2016

Sjukvården viktigaste valfrågan på Island

Större resurser till sjukvården är den i särklass viktigaste frågan i det kommande alltingsvalet. Nummer två är situationen för pensionärer och invalider och nummer tre bostadsfrågor. Intresset för EU-förhandlingar och invandringspolitik är däremot ytterst litet. Det visar en opinionsundersökning utförd av Maskína.

Om knappt sex veckor går Island till val. Trots höjda anslag till vården finns ett stort behov av ännu mer pengar. Efter finanskraschen minskades tillgängligheten samtidigt som investeringar lades på is. Det uppdämda behovet hann bli stort innan läget för statsfinanserna förbättrades.

Regeringen har gång på gång berömt sig själv för rekordhöjda anslag till sjukvården. Men det är argument som bara haft begränsat genomslag. Mest besvärande har sannolikt kritiken från Decode-basen Kári Stefánsson varit. I debattartiklar förde han närmast krig mot tidigare statsministern Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.

Inga argument tycktes för låga från något håll. Kári Stefánsson gick ändå segrande ur ordstriden. I våras kunde han lämna in ett upprop undertecknat av drygt 85 000 islänningar med krav på större resurser till vården.

Hela 45,2 procent av islänningarna anser att vården är den viktigaste valfrågan. Och 76 procent rankar sjukvården som en av de tre viktigaste valfrågorna. Situationen för pensionärer och invalider - två grupper som fortfarande släpar efter när det gäller höjda bidragsnivåer - är viktigast för 13,6 procent av väljarna. Tredje viktigast är bostadsfrågor - ett område som 7,2 procent håller som den allra viktigaste.

I botten återfinns frågor gällande invandring, kvotflyktingar och asylsökande. Bara 1 procent svarar att det är den viktigaste valfrågan. Nästan lika få - 1,5 procent - uppger att förhandlingar om EU-medlemskap är viktigast.

I undersökningen fick deltagarna välja de tre viktigaste frågorna. Maskína har även sammanställt svaren till ett index. Där fick den valfråga som rankades som viktigast tre poäng, den näst viktigaste frågan två poäng och den tredje viktigaste frågan en poäng.

Sjukvården är den i särklass viktigaste frågan med indexsiffran 31. Därefter följer frågor rörande pensionärer och invalider med 15,3, bostadsfrågor med 9,6, utbildningsfrågor med 8,6, platsen för inrikesflygplatsen i Reykjavíkområdet med 6,4, avgiftsbeläggning och nyttjande av naturresurser med 6,2, skattefrågor med 6,1, en översyn av grundlagen med 4,6, jobbskapande på landsbygden med 4,3, miljöfrågor med 3, frågor rörande invandring, flyktingar och asylsökande med 2,9 och EU-förhandlingar med 2,1.

Kvinnor, islänningar i åldern 18 till 25 år, personer bosatta i Reykjavíkområdet och låginkomsttagare ansåg oftare att sjukvården var den allra viktigaste frågan. Villkoren för pensionärer och invalider engagerade främst personer som fyllt 65 år. Läget på bostadsmarknaden bekymrade främst islänningar i åldern 25 till 34 år.

Störst vikt vid sjukvården lägger Gröna vänsterns väljare. Hela 65,7 procent av de rödgröna anser att det är den mest betydelsefulla valfrågan. Det är en åsikt som bara 16,3 procent av Framstegspartiets sympatisörer delar.

Däremot är det 18,6 procent av Framstegspartiets anhängare som rankar situationen för pensionärer och invalider som viktigast. Intresset för dessa frågor är svalast i Ljus framtids led. Där är det bara 2,7 procent som anser att dessa frågor är viktigast.

Ljus framtids väljare är de som anser att bostadsfrågor har störst betydelse. Det är 20,8 procent som tycker att bostadspolitiken är viktigast. Inom Gröna vänstern är motsvarande siffra 1,6 procent.