fredag 9 september 2016

Två av tre: Turismen dålig för Islands natur

Turismen är bra för Islands ekonomi. Men allt fler islänningar är negativa till utländska turister. Inte minst är det en utbredd uppfattning att turismen har en dålig inverkan på landets natur. Det är dock fortfarande en majoritet av islänningarna som anser att turismen har en positiv effekt på samhället som helhet. Det visar en undersökning utförd av MMR.

De senaste åren har turismen gått om fisket och aluminiumindustrin som Islands viktigaste näringsgrenar. Redan nästa år väntas antalet utländska besökare passera två miljoner. Turismen skapar flera tusen nya jobb varje år. Men det är en bransch som allt fler islänningar ogillar.

Fortfarande är det en klar majoritet av islänningarna som anser att turismen har en positiv inverkan på det isländska samhället. Men andelen positiva minskar för varje år. Det är inte minst turismens påverkan på naturen som bekymrar.

Hela 64 procent uppger att utländska turister är dåliga för naturen. Det är en ökning med 13 procentenheter inom loppet av ett år. Under samma period har andelen som anser att turismens inverkan är mycket negativ fördubblats. Bara 16 procent svarar att turismen har en positiv effekt på naturen, vilket är en minskning med 6 procentenheter.

Det är nu 65 procent som tycker att turismen är positiv för samhället som helhet. Det är 7 procentenheter färre som nu gör tummen upp för turismen än för ett år sedan. Andelen som svarar att inverkan på samhället är negativ har fördubblats till 11 procent.

De flesta stämmer dock in i påståendet att turismen är bra för ekonomin. Hela 90 procent uppger att utländska besökare påverkar ekonomin positivt. Jämfört med förra året är det en tillbakagång med 1 procentenhet.

Nästan lika många - 78 procent - svarar att turismen är bra för utbudet av arbetstillfällen i landet. Här är minskningen 5 procentenheter.

Alltjämt är det en klar majoritet som upplever att turismen är bra för mångfald inom handel och service. Även här minskar dock andelen positiva. Nu svarar 57 procent att turismen har ett gott inflytande, en nedgång med 10 procentenheter.

Utöver negativ inverkan på naturen är det turisternas närvaro i centrala Reykjavík som irriterar flest islänningar. 54 procent tycker att turismen är bra för stadskärnan. Det motsvarar en minskning med 14 procentenheter.

I den egna kommunen är det 62 procent som upplever turismen som positiv. Motsvarande siffra för ett år sedan var 70 procent.

Här kan du läsa mer om islänningarnas attityd till turister.