söndag 16 oktober 2016

Åklagarslarv friar Hannes Smárason från förskingringsåtal

Åklagaren lämnade inte in handlingar till Hæstiréttur Íslands i tid. Därför frias Hannes Smárason från misstankar om förskingring. Åtalet gällde en överföring på 2,875 miljarder isländska kronor. Pengarna ska ha gått från FL Group till Fons för att köpa flygbolaget Sterling. Vid rättegången i Héraðsdómur Reykjavíkur räckte inte bevisningen för att fälla Hannes Smárason.

I april 2005 ska 2,875 miljarder isländska kronor ha flyttats från ett bankkonto tillhörande FL Group till Fons. Hannes Smárason var styrelseordförande i det första bolaget och ägare av det andra. Enligt åtalet var det i praktiken så att han överförde pengar till sig själv.

De pengar som gick till Fons ska Hannes Smárason ha använt för att köpa flygbolaget Sterling. Vid rättegången i Héraðsdómur Reykjavíkur nekade han till brott. Hannes Smárason besvarade i regel åklagarens frågor med att han antingen inte kände till dokument som visades upp eller att han inte kunde minnas.

Bevisningen räckte inte till för att fälla Hannes Smárason. Åklagaren valde att överklaga domen till Hæstiréttur Íslands. Men Hannes Smárason går fri även där. Skälet är slarv från åklagarens sida.

I februari i år tog en ny åklagare över fallet. Åklagaren fick en frist till den 24 augusti att inkomma med alla handlingar till överklagandet. Samma dag bad åklagaren om en förlängd frist till den 14 september. När den dagen väl inföll begärde åklagaren ytterligare en frist till den 21 september.

Fristen beviljades. Men det dröjde till den 26 september innan handlingarna dök upp hos Hæstiréttur Íslands.

Dessa fem dagar friar alltså Hannes Smárason. Enligt domstolen har åklagaren inte kunnat ge någon hållbar förklaring till förseningen. Dessutom anser Hæstiréttur Íslands att rättsprocessen redan dragit ut för länge på tiden. Händelserna utspelade sig för elva år sedan och utredningen började för åtta år sedan.

Här kan du läsa mer om rättsprocessen mot Hannes Smárason och här kan du läsa domen i sin helhet.