torsdag 20 oktober 2016

Allt jämnare med nio dagar kvar till valet på Island

Självständighetspartiet är störst på Island knappt före Piratpartiet och Gröna vänstern. Även mellan Framstegspartiet, Ljus framtid, Renässans och Socialdemokraterna är det mycket jämnt. I dagsläget ser alla sju ut att komma in i alltinget. Men att bilda en majoritetsregering med bara två partier ser ut att bli omöjligt. Det visar en mätning utförd av Vísir.

Nu återstår bara nio dagar till alltingsvalet. Ju närmare valdagen kommer, desto mer ökar ovissheten. Mellan de tre största partierna ovanför femprocentsspärren - Självständighetspartiet, Piratpartiet och Gröna vänstern - blir avstånden allt mindre. Samma sak gäller de fyra minsta partierna ovanför spärren - Framstegspartiet, Ljus framtid, Renässans och Socialdemokraterna.

Självständighetspartiet återtar positionen som Islands största parti med 23,7 procent av väljarstödet, en ökning med 1 procentenhet jämfört med förra veckans mätning.

Uppgången är tillräcklig för att gå om Piratpartiet. Partiet backar 2,1 procentenheter till 20,7 procent.

Gröna vänstern fortsätter att locka nya väljare. Stödet för partiet är 19,2 procent, en ökning med hela 4,1 procentenheter.

Övriga fyra partier har inte lika stort avstånd ned till femprocentsspärren. Framstegspartiet ligger still på 8,5 procent, Ljus framtid backar 0,8 procentenheter till 7,4 procent, Renässans tappar 1,8 procentenheter till 6,6 procent och Socialdemokraterna förlorar 0,8 procentenheter till 6,5 procent.

Sju partier ser alltså ut att klara alltingets femprocentsspärr. Den förefaller dock inte vara utom räckhåll för Folkets parti, som ökar med 0,1 procentenheter till 3,4 procent. Gryning backar 0,1 procentenheter till 2 procent. Isländska folkfronten får 0,5 procent, en nedgång med 0,4 procentenheter. Folkfronten ökar till 0,5 procent, en uppgång med 0,3 procentenheter. Humanistpartiet får 0,2 procent, vilket är en ökning på 0,2 procentenheter.

Om detta vore ett valresultat skulle Självständighetspartiet få sjutton mandat, Piratpartiet fjorton mandat, Gröna vänstern tretton mandat, Framstegspartiet sex mandat, Ljus framtid fem mandat och Renässans och Socialdemokraterna fyra mandat var.

Eftersom alltinget har 63 platser innebär utgången att det inte är möjligt att bilda en tvåpartiregering som har egen majoritet. För att nå majoritet krävs att minst tre partier går ihop om att bilda regering. Realistiskt är dock att det behövs fyra partier för att kunna nå majoritet.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.