måndag 17 oktober 2016

Avhopp grusar Isländska folkfrontens dröm om alltinget

Isländska folkfronten ställer bara upp i två av sex valkretsar i det kommande alltingsvalet. Bägge toppkandidaterna i valkretsarna i Reykjavík lämnar partiet i protest mot ledningen. Med sig tar de enligt ordföranden Helgi Helgason namnlistor som var nödvändiga för att få ställa upp. Nu tänker han polisanmäla avhopparna för stöld av partitillhörigheter.

Under hösten har stödet för Isländska folkfronten varit på stadig uppgång. Partiet har dock aldrig tagit sig över femprocentsspärren till alltinget i någon opinionsmätning. I de senaste undersökningarna ligger stödet för partiet på omkring 3 procent.

Med två veckor kvar till valet var det många internt som trodde att partiet skulle kunna vinna tillräckligt många väljare för att klara spärren. Men interna konflikter sätter nu stopp för de förhoppningarna. Isländska folkfronten kandiderar bara i två valkretsar av sex. Möjligheterna att ta sig över spärren är därför närmast enbart teoretiska.

Fristen för att anmäla kandidater och att lämna in underskrifter gick ut vid lunch i fredags. I torsdags eftermiddag kom beskedet att Gústaf Níelsson - toppkandidat i norra Reykjavík - och Gunnlaugur Ingvarsson - toppkandidat i södra Reykjavík - lämnar partiet. I ett uttalande förklarade de avhoppet med att de saknade förtroende för partiledningen:
"Ett politiskt parti måste ha en stark ledning om framgång ska kunna uppnås. Isländska folkfronten saknar det. Vid upprepade tillfällen har partiets ordförande fått det påpekat att han inte klarar av uppgiften. Han minns inte på kvällen vad han sade på morgonen. Han vet inte om han kommer eller går och är osäker i allt sitt agerande, falsk och opålitlig."
Gunnlaugur Ingvarsson sade till Vísir att varken han eller Gústaf Níelsson avser att lämna politiken. Han vill ställa upp i nästa kommunalval i Reykjavík. Om det blir för Isländska folkfronten är osäkert, men i så fall inte under Helgi Helgasons ledning. Däremot är målet med att ställa upp redan klart:
"Vi behöver stoppa att islamister bygger en moské på Sogamýri och det kommer vi att göra."
Direkt efter att avhoppet blivit känt uppgav Helgi Helgason att det inte skulle påverka Isländska folkfrontens valdeltagande i norra och södra Reykjavík. Snart stod det klart att han inte bara saknade de två toppnamnen. Han anklagade dem dessutom för att vägra återlämna listor med underskrifter som han ansåg tillhörde partiet.

Underskrifterna är nödvändiga för att få ställa upp. Inte i någon av valkretsarna i Reykjavík fick Isländska folkfronten nu ihop tillräckligt många underskrifter. Vid valnämndens prövning visade det sig dessutom saknas namn i den sydvästra valkretsen. Det var bara partiets listor i söder och nordväst som godkändes. I nordost har det en tid varit känt att partiet inte lyckats hitta tillräckligt många kandidater.

Facebook kallar Helgi Helgason det en seger att Isländska folkfronten till sist fick klartecken i två valkretsar. Besluten i de tre övriga valkretsarna kommer att överklagas. Han tänker också polisanmäla avhopparna för stöld. Enligt Helgi Helgason hade partiet samlat ihop tillräckligt med underskrifter för att kunna bli godkända.

I ett uttalande tillbakavisades kritiken mot Helgi Helgason. I stället pekades Gústaf Níelsson och Gunnlaugur Ingvarsson ut som två personer som hade svårt att acceptera att de inte själva hade full kontroll över partiets riktning:
"Främst tycktes det som att vissa inte kunde acceptera den position som de hade inom partiet. De hade med andra ord svårt att gå i takt med partiledningens beslut och politik. ... Gústaf har oftare än en gång använt det som ett hot att om han inte får sin vilja fram så ska han använda sin styrka för att döda kandidaturen. Nu tycks det ha gått så långt. Vissa tycks bara finna sig illa inom partiet och åt det är inget att göra."
Sannolikheten för att valnämnderna ska ge Isländska folkfronten en ny frist att samla in namn är liten.