torsdag 13 oktober 2016

Dagens citat

"Jag tror att några informella sonderingar har ägt rum. Det är bara informellt kaffeprat mellan individer inom Renässans och individer inom Piratpartiet, men jag tror inte att det har varit något formellt. Mer bara för att försöka att förstå var vederbörande står i en viss politik och jag anser att det är mycket naturligt och mycket hälsosamt. Renässans är naturligtvis en ny kraft inom isländsk politik även om detta naturligtvis är sedan gammalt bekanta ansikten, så det är mycket lämpligt att de som har mandat till att hålla dessa regeringsbildningsdiskussioner för Piratpartiets räkning undersöker vad Renässans har att erbjuda."

Ásta Guðrún Helgadóttir, alltingsledamot för Piratpartiet, i Vísir om förutsättningarna för ett regeringssamarbete mellan Renässans och Piratpartiet.