fredag 14 oktober 2016

Dagens citat

"Jag var turismminister under denna tid och alla hotellbokningar och flygbokningar upphörde. Sommaren var på väg och turismen var då alltjämt årstidsbunden. Vi gick ihop, regering och näring, och beslutade oss för att vända försvar till anfall och sätta i gång projektet Inspired by Iceland. ... Där såg man att den offentliga sektorn och den privata sektorn kan stå skuldra vid skuldra och göra saker väl."

Katrín Júlíusdóttir, näringsminister vid tiden för vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull, i Fréttablaðið om Islands svar på de massavbokningar som drabbade turistindustrin.