lördag 22 oktober 2016

Dagens citat

"We’ve been able to unite behind many different things. ... My dream government would consist of the current opposition parties."

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, alltingsledamot för Socialdemokraterna, i Bloomberg om partiets förhoppningar på det kommande alltingsvalet.