torsdag 27 oktober 2016

Dagens citat

"Det är en avsevärd utmaning att försöka att lära hela världen hur Island är annorlunda än andra platser när det gäller körning. Det som komplicerar saken är att de flesta av dessa människor kommer till landet en gång och vi undervisar därför alltid nya människor."

Þórhildur Elínardóttir vid Samgöngustofa i Vísir om utländska bilisters överrepresentation i trafikolyckor på Island.