söndag 30 oktober 2016

Dagens citat

"People are buying up whole buildings. It’s just a far-fetched dream to be able to afford an apartment."

Ásta Helgadóttir, alltingsledamot för Piratpartiet, i Financial Times om turismens konsekvenser för bostadsmarknaden i Reykjavík.