söndag 9 oktober 2016

Dagens citat

"Inom Renässans finns den liberalism som jag anser är viktigt att den får en mer målmedveten väg än tidigare. Det finns möjligheter till förändring. Inom Självständighetspartiet arbetas det inte med de förändringar som jag vill lägga vikt vid. Fokus som på internationell politik och västerländskt samarbete, folkomröstning om fortsättning på förhandlingarna med EU och mer fokus på hälso- och välfärdsfrågor. Jag vill ha ökad frihet och förändringar inom jordbruk och fiske. Detta är frågor som man inte har varit överens om att förändra inom Självständighetspartiet, och det finns inga tecken på att man tänker genomföra sådana förändringar nästa mandatperiod."

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, tidigare vice ordförande, minister och alltingsledamot för Självständighetspartiet, i Kjarninn om varför hon i det kommande valet kandiderar för Renässans - läs mer här.