torsdag 27 oktober 2016

Död man kandiderar för Gröna vänstern i alltingsvalet

Fyra dagar efter att Gröna vänstern lämnat in listan i södra Reykjavík avled Jónsteinn Haraldsson. Han var då 92 år och hade blivit den äldsta kandidaten i alltingsvalet. De anhörigas önskemål var att han inte skulle strykas från listan. Gröna vänstern valde därför att låta namnet stå kvar. Sannolikheten för att Jónsteinn Haraldsson skulle väljas in i alltinget var dock minimal.

Den 18 oktober avled Jónsteinn Haraldsson. Han blev 92 år gammal. På Gröna vänsterns lista i södra Reykjavík återfanns han på tjugoandra och sista plats. Det är en isländsk tradition att som en hedersbetygelse vika sista platsen på listan åt en trotjänare.

Jónsteinn Haraldsson gick bort fyra dagar efter att partiet lämnade in listorna över kandidater till valnämnden. Efter önskemål från anhöriga valde Gröna vänstern att inte stryka hans namn.

Som 92-åring hade Jónsteinn Haraldsson blivit den äldsta kandidaten i valet. Yngst är Ásta Sóley Hjálmarsdóttir som kandiderar för Folkfronten i den södra valkretsen. Där är hon nummer 13 på listan. Ásta Sóley Hjálmarsdóttir fyllde 18 år den 12 oktober i år.