onsdag 26 oktober 2016

En av tio invånare på Island är invandrare

9,6 procent av invånarna på Island är invandrare. Det är den högsta andelen någonsin. Polacker är den i särklass största invandrargruppen i landet. Hela 37,7 procent av de utlänningar som flyttat till Island kommer från Polen. Flest invandrare är bosatta på Suðurnes och färst i Norðurland vestra. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

Vid årsskiftet bodde 31 812 invandrare på Island. Det motsvarar 9,6 procent av befolkningen. Det är den högsta andelen inflyttade i landets historia. För ett år sedan var invandrarna 29 192 till antalet och utgjorde 8,9 procent av befolkningen.

Dessutom klassade Hagstofa Íslands ytterligare 4 158 personer - vilket motsvarar 1,2 procent av befolkningen - som andra generationens invandrare. Det betyder att de var födda på Island av två invandrade föräldrar.

Totalt har alltså 10,8 procent av invånarna utländsk bakgrund. Även det är den högsta andelen någonsin.

Vidare hade 6,6 procent av befolkningen utländsk bakgrund, en grupp vars andel minskade med 0,1 procentenheter under året. Till denna grupp räknas personer som har en utländsk och en isländsk förälder samt personer som är födda utomlands men där föräldrarna är födda på Island.

Polacker fortsätter att vara den i särklass största invandrargruppen i landet. De utgör 37,7 procent av alla invandrare. Näst störst är litauer med 5,1 procent och filippinare med 4,8 procent.

Det är något fler män som flyttar från Polen och Litauen till Island. Från Filippinerna, Tyskland och Thailand är det däremot fler kvinnor.

Andelen första och andra generationens invandrare var störst på Suðurnes: 16 procent. Den var lägst i Norðurland vestra: 5,1 procent.

Under 2015 fick 801 personer isländskt medborgarskap. Av dessa var 483 kvinnor och 318 män. Året innan var antalet nya medborgarskap 595.

Av de personer som blev medborgare under 2015 var det 265 som tidigare hade polskt medborgarskap. Näst största gruppen var 74 personer som tidigare hade filippinskt medborgarskap.

Här kan du läsa mer om befolkningen på Island.