lördag 29 oktober 2016

Fler kvinnor på listorna till alltingsvalet

Kvinnor utgör 45 procent av kandidaterna till alltinget i valet. Det är den högsta andelen kvinnor i alltingsval sedan 2007. Även andelen kvinnor på någon av de fyra första platserna på valsedeln har ökat. Kvinnorna är flest i valkretsen södra Reykjavík. Det uppger inrikesdepartementet i ett pressmeddelande.

De senaste åren har Island toppat rankningen över världens mest jämställda länder. Ett avgörande skäl till tätplatsen har varit en hög andel kvinnor inom politiken och andra statliga toppjobb. I årets alltingsval är det en ökande andel kvinnor som kandiderar.

Bland kandidaterna till alltinget är 45 procent kvinnor. I förra valet, som ägde rum våren 2013, utgjorde kvinnorna 41,4 procent av kandidaterna på listorna. Årets fördelning är dock inget jämställdhetsrekord. I valet 2007 var 47 procent av kandidaterna kvinnor.

Könsfördelningen sade dock ganska lite om hur det sedan blev i parlamentet. Både 2009 och 2013 var det fler kvinnor som valdes in än 2007 trots att andelen kvinnor på valsedlarna var lägre.

På de fyra översta platserna på listorna - vilket i praktiken innebär på valbar plats - är kvinnorna 46 procent. I valet 2013 var motsvarande andel 43 procent.

I en valkrets, södra Reykjavík, utgör kvinnorna 57 procent av kandidaterna på de fyra översta platserna. Lägst andel kvinnor på toppositioner finns i sydväst och nordväst. Där utgör kvinnorna 40 procent av de fyra främsta.

Av årets 1 302 kandidater till alltinget är 716 män och 586 kvinnor. Snittkandidaten är 47 år.

Flest kandidater - 490 personer - är folkbokförda i Reykjavík. Därefter följer Kópavogur med 103 kandidater, Hafnarfjörður med 88 kandidater, Akureyri med 78 kandidater, Reykjanesbær med 65 kandidater, Garðabær med 38 kandidater, Akranes med 28 kandidater, Selfoss med 26 kandidater, Mosfellsbær med 24 kandidater och Borgarnes med 16 kandidater.