torsdag 13 oktober 2016

Garður och Sandgerði utreder samgående

Kommunerna Garður och Sandgerði kan bli en. Nu har de kommit överens om att utreda förutsättningarna för ett samgående. Tillsammans skulle den nya kommunen få över 3 000 invånare. Beslutet om att undersöka möjligheterna klubbades av ett enigt kommunfullmäktige i Sandgerði. Även invånarna ska få säga sitt.

Länge har det diskuterats att ena samtliga kommuner på Reykjanes, Islands sydvästra spets. Än så länge är det flera kommuner som inte har nappat på planerna. Grannkommunerna i regionen har dock sedan lång tid tillbaka ett omfattande samarbete när det gäller bland annat äldrevård och skola.

Nu tar två av kommunerna ett steg närmare ett samgående. Ett enigt fullmäktige i Sandgerði har sagt ja till att undersöka förutsättningarna för att gå ihop med Garður. Enligt beslutet ska både för- och nackdelar utredas. Dessutom ska medborgarna på något sätt få säga sitt om planerna.

Vid en sammanslagning skulle den nya kommunen få drygt 3 000 invånare. I Sandgerði bodde vid årsskiftet 1 577 personer och i Garður 1 425 personer.