tisdag 11 oktober 2016

Heiða Kristín Helgadóttir jobbar för Renässans

Ljus framtids grundare Heiða Kristín Helgadóttir jobbar inte längre för partiet. I stället arbetar hon med Renässans kampanj inför alltingsvalet. Där ansvarar hon för hur partiets politik presenteras för väljarna. Men Heiða Kristín Helgadóttir har inte gått med i partiet. I stället vill hon att det ska finnas flera alternativ för väljare som inte vill rösta på gamla partier som företräder särintressen.

De senaste åren har Heiða Kristín Helgadóttir varit en av Islands viktigaste och mest framgångsrika opinionsbildare. Sällan har hon dock själv stått i rampljuset. I stället var hon med om att utforma den politik och de valkampanjer som förde Bästa partiet till makten i Reykjavík och som tog Ljus framtid över alltingets femprocentsspärr.

För ett drygt år sedan var hon dessutom den som tvingade fram ett ledningsbyte inom Ljus framtid, ett parti som hon var med om att grunda. Hon gjorde det genom att offentligt kritisera partiledaren Guðmundur Steingrímsson och gruppledaren Róbert Marshall. Bägge valde senare att inte ställa upp för omval.

Själv valde Heiða Kristín Helgadóttir att inte kandidera till ordförandeposten. Under hösten 2015 var hon ersättare i alltinget och lyckades ge Ljus framtid mer medial uppmärksamhet än vad partiet fått för politiska förslag under en lång tid.

Nu skriver Heiða Kristín Helgadóttir på Facebook att hon inte arbetat med Ljus framtid sedan förra året. Den senaste tiden har hon ägnat sig åt kampanjarbete för Renässans. Hon jobbar med hur partiets politik paketeras för väljarna i valrörelsen:
"Jag gör det på grund av att jag tror att ett parti som Renässans behövs på Island och jag tycker att det är viktigt. Men jag tycker också att ett parti som Ljus framtid behöver finnas till och jag tycker inte att det är mindre viktigt. Personligen är jag inte medlem av något parti ... och jag kandiderar inte i det kommande valet."
Heiða Kristín Helgadóttir beskriver politiken på Island som "en dysfunktionell familjefest". Hon anser att det finns ett behov av flera nya partier för att bryta den dominans som de etablerade partierna har i landet:
"Politik är ingen privatsak för politiska partier som grundades eller har sina rötter hos intressen som var viktiga före år 1950. Allt som har som mål att bryta upp dödläget och att angivna politiska partier och angivna styresmönster, såväl till höger som till vänster, är det enda som erbjuds oss vill jag stödja."
Vidare anser Heiða Kristín Helgadóttir att de etablerade partierna har utvecklats till fenomen som snarast kämpar för att bevara det egna inflytandet i stället för att prioritera medlemmar och ideal. Därför är det viktigt att erbjuda alternativ:
"I det kommande valet ges det för första gången möjlighet att välja några partier som grundats efter 2010 och som tillkännager verkliga förändringar och inte är beroende av några särintressen. Jag kommer att använda min röst och mitt inflytande så att dessa partier har möjligheten att bilda en arbetsduglig regering efter valet."
För Ljus framtid handlar förlusten framför allt om prestige. Ljus framtid bildades som en efterföljare till Bästa partiet i Reykjavík, det parti som grundades av komikern Jón Gnarr och styrde kommunen i fyra år. Efter nedläggningen av Bästa partiet tog det inte lång tid förrän Jón Gnarr meddelade att han inte stod bakom Ljus framtid. Nu gör Heiða Kristín Helgadóttir i princip samma sak.

Långt ifrån alla de välkända kulturarbetare som Jón Gnarr lyckades att rekrytera och som följde med till Ljus framtid har dock vänt partiet ryggen. På partiets listor i huvudstadsvalkretsarna finns till exempel Óttarr Proppé, S. Björn Blöndal, Karl Sigurðsson, Nína Dögg Filippusdóttir, Einar Örn Benediktsson, Ilmur Kristjánsdóttir och Sigurjón Kjartansson.

Björt Ólafsdóttir, alltingsledamot för Ljus framtid, säger till Vísir att Heiða Kristín Helgadóttirs beslut var oväntat och att hon kommer att saknas inom partiet:
"Det här var verkligen oväntat och det kom som en överraskning att hon lämnat Ljus framtid och hon kommer att saknas. Hon har utfört ett mycket gott arbete med oss."
Renässans presenterade i går det politiska förslag som blir partiets första om det får representation i alltinget. Genom att tvinga alla bolag med minst 25 anställda till lönerevisioner ska ojämställda löner bort från arbetsmarknaden. I dag tjänar isländska kvinnor i snitt 10 procent mindre än vad isländska män gör för samma arbete.

Uppgifterna om lönerna ska publiceras i årsredovisningen. Eftersom lagen säger att det inte är tillåtet att diskriminera efter kön blir bolagen skyldig att åtgärda eventuella lönegap där annan förklaring än kön finns.

Här kan du läsa mer om Heiða Kristín Helgadóttir.