måndag 10 oktober 2016

Isländska staten köper Geysirområdet av privata markägare

Staten köper nu hela Geysirområdet och blir ensam ägare av den del av området som är inhägnat. Finansminister Bjarni Benediktsson undertecknade köpeavtalet i fredags. Därmed är det definitivt stopp för privata markägares försök att ta inträde till Geysir. De privata ägarna är inte nöjda med affären. De hävdar att de tvingats gå med på att sälja.

I många år har det pågått diskussioner mellan staten och privata markägare om ett statligt övertagande av hela Geysirområdet. Ett köpeavtal var nära redan 2008, men då kom finanskraschen i vägen.

Sedan dess har turismen till Island exploderat. Geysirområdet är en av landets populäraste attraktioner. Under högsäsong besöker flera tusen personer platsen dagligen. Samtidigt har privata markägare i allt större utsträckning klagat på att belastningen är för hög och att platsen inte klarar så många besökare.

Våren 2014 tog de privata markägarna saken i egna händer. Då började de ta 600 isländska kronor i inträdesavgift från alla besökare. Försöket var dock snart historia. Regeringen gick till domstol som stoppade entrépengen. Så småningom fastslog rättsväsendet att de privata ägarna inte kunde börja ta ut en avgift eftersom den påverkade hur minoritetsägaren staten kunde nyttja området.

Avgiftsbeläggningen gick att ifrågasätta utifrån flera olika håll. Inte minst var det vissa som undrade vad de privata markägarna egentligen tog betalt för. De äger visserligen det inhägnade området runt de heta källorna och gejsrarna, men staten äger på egen hand marken där Geysir, Strokkur, Blesi och Óþerrishola finns.

I praktiken fick alltså besökare betala för att beträda den mark som omger områdets främsta attraktioner.

Året därpå försökte de privata markägarna köpa ut staten. Då fick de beskedet att regeringen inte hade någon avsikt att sälja Geysirområdet. I stället planerade regeringen att köpa hela området.

Nu är affären klar. Den innebär enligt ett pressmeddelande från finansdepartementet att hela det inhägnade området på 19,9 hektar övergår helt och hållet i statlig ägo. Staten ägde sedan tidigare 2,3 hektar runt Geysir, Strokkur, Blesi och Óþerrishola, medan resterande 17,6 hektar var i gemensam ägo.

Prislappen är inte klar. Köpesumman kommer att bestämmas av tre värderingsmän. Deras beslut går att överklaga i två steg.

Enligt pressmeddelandet är ägarskiftet nödvändigt för att kunna utveckla Geysirområdet i enlighet med de förslag som tidigare tagits fram.

Trots att den utdragna tvisten mellan staten och de privata markägarna nu är över är tongångarna inte särskilt positiva. Markägarnas advokat Hjörleifur B. Kvaran säger i Fréttablaðið att de i princip ställdes inför ett ultimatum från statens sida:
"Detta var så illa tvunget. ... Vi hade fått besked om att vi inte gick med på överenskommelsen så skulle marken exproprieras. Det var markägarnas bedömning att på detta sätt hade de större medverkan för att kunna säkra sin rätt gällande markens värde."
Att de privata markägarna nu är ute ur bilden innebär inte nödvändigtvis att det i framtiden blir helt gratis att besöka Geysir. Precis som på många andra platser i landet kan det bli aktuellt med parkeringsavgifter för att finansiera investeringar i området.

Här kan du läsa mer om tvisten om Geysir.