fredag 7 oktober 2016

Maxstraff för ekobrott för Hreiðar Már Sigurðsson

Nio tidigare Kaupþing-toppar fälls för delaktighet i marknadsmissbruk och trolöshet mot huvudman. Samtliga döms för aktieaffärer som gjordes under året före bankkraschen. Genom omfattande köp av aktier i den egna banken fördes marknaden bakom ljuset. Vd:n Hreiðar Már Sigurðsson har nu dömts till totalt sex års fängelse.

Det var i går åtta år sedan statsminister Geir H. Haarde talade till nationen och för första gången öppet varnade islänningarna för en nära förestående bankkrasch. Två dagar senare kollapsade storbankerna, däribland Kaupþing.

Mellan den 1 november 2007 och kraschen den 8 oktober 2008 köpte Kaupþing vid en rad tillfällen stora aktieposter i den egna banken. Under samma period lånade banken ut stora summor till tre olika holdingbolag. Pengarna som lånades ut användes även de för att finansiera aktieköp i Kaupþing.

De tre holdingbolagen - Holt, Mata och Desulo - användes enligt åklagaren i princip enbart för att dumpa aktier i banken. Skälet till att Kaupþing nyttjade denna struktur var att för stora delar av innehavet inte skulle bli kvar i den egna banken. Utan att slussa aktierna vidare hade bankens eget kapital påverkats negativt. Kaupþing hade dessutom blivit skyldigt att flagga för affärerna.

Affärerna gjordes främst på börsen i Reykjavík, men en lång rad affärer gjordes även på börsen i Stockholm.

Aktieaffärerna genomfördes enligt åklagaren på villkor som var avsedda att vilseleda marknaden. Det framstod som att bolagen gick in med egna pengar i Kaupþing. I själva verket finansierades aktieköpen helt och hållet med lånade pengar från just Kaupþing. Bolagens risker för affärerna var försumbara eftersom de inte krävdes på några andra säkerheter än aktierna.

Hela nio tidigare Kaupþing-anställda åtalades för delaktighet i marknadsmissbruk och trolöshet mot huvudman. Enligt åklagaren syftade aktieaffärerna till att skapa en falsk bild av intresset för banken. Affärerna hade dessutom som mål att påverka aktiekursen.

Genom aktieaffärerna fördes marknaden bakom ljuset. Det handlade enligt åklagaren om olagliga metoder som nyttjades för att dölja bankens allt mer kritiska situation. Affärerna bidrog till att marknaden fick vilseledande information om läget.

Vid rättegången i Héraðsdómur Reykjavíkur fälldes sju av de nio åtalade Kaupþing-topparna. Hæstiréttur Íslands dömer samtliga nio för delaktighet i marknadsmissbruk eller trolöshet mot huvudman. Domstolen skärper dessutom straffen för flera av de dömda.

Hreiðar Már Sigurðsson, bankens tidigare vd, döms till sex månader i fängelse. Han har tidigare dömts till fem och ett halvt års fängelse. Den nya domen mot honom gör att han kommer upp i maxstraffet för ekonomisk brottslighet, som är sex års fängelse. Det är första gången i Islands historia som någon får ett så långt straff för den här typen av brott.

Den fällande domen mot Hreiðar Már Sigurðsson innebär att ett åtal mot honom gällande insiderbrott och trolöshet mot huvudman inte kommer att läggas ned. Åtalet gäller affärer med värdepapper som gjordes två månader före kraschen. Gårdagens dom gör dock att han inte kan dömas till ett längre straff.

Domstolen har visserligen möjlighet att vid upprepad brottslighet höja maxstraffet med halva ordinarie maxstraffet - i det här fallet ytterligare tre års fängelse. Det är dock en möjlighet som ingen domstol hittills använt sig av.

Sigurður Einarsson, bankens tidigare styrelseordförande, hade sedan tidigare dömts till fyra års fängelse. Domen mot honom blir ytterligare ett års fängelse.

Magnús Guðmundsson, som basade över Kaupþing i Luxemburg, friades i Héraðsdómur Reykjavíkur. Nu fälls han på två punkter av nio. Han får dock ingen påökning på det fyra och ett halvt år långa fängelsestraff som han redan dömts till.

Den tyngsta domen får Ingólfur Helgason. Han döms till fyra och ett halvt års fängelse. Bjarki Diego döms till två och ett halvt års fängelse.

Ytterligare fyra tidigare Kaupþing-toppar fälls för delaktighet i marknadsmissbruk eller trolöshet mot huvudman. Tre av dem får villkorliga domar och en av dem slipper straff.

De nio ska tillsammans dessutom betala rättegångskostnader på cirka 180 miljoner isländska kronor. Samtliga döms mot sitt nekande.

Här kan du läsa mer om rättsprocessen och här kan du läsa domen i sin helhet.