torsdag 27 oktober 2016

Nya strider mellan läger inom Isländska folkfronten

Hot om poliser, anklagelser om kopplingar till strippklubbar och människohandel, uteslutningar och juridiska processer. Sedan Isländska folkfronten bara lyckades få ihop listor i två av sex valkretsar har de interna konflikterna eskalerat. Nu ordkrigar den befintliga ledningen mot fyra avhoppare. Samtidigt är partiets chanser att nå alltinget i princip obefintliga.

Isländska folkfronten siktade på att kandidera i samtliga sex valkretsar. När partiet inte lyckades få ihop en lista i den nordöstra valkretsen höll ledningen ändå modet uppe. Nordost är en av de mindre valkretsarna. Genom ett starkt resultat i övriga landet klart över femprocentsspärren skulle ändå platser i alltinget vara inom räckhåll.

Så blev det inte. Dagen innan listorna över kandidater och underskrifter från allmänheten skulle lämnas in valde Gunnlaugur Ingvarsson och Gústaf Níelsson att hoppa av. Därmed stod Isländska folkfronten utan toppkandidater i bägge valkretsarna i Reykjavik.

Med avhoppen försvann inte bara partiets toppkandidater. I den efterföljande turbulensen lämnades aldrig några listor in i varken norra eller södra Reykjavík. Inte heller i den sydvästra valkretsen lyckades partiet. Även där handlade det om att för få underskrifter samlats in.

Med listor i två av sex valkretsar har Isländska folkfronten egentligen bara teoretiska möjligheter att nå alltinget. Att få ihop över 5 procent av rösterna i riket när bara två valkretsar får räknas kräver siffror som partiet inte varit i närheten av i opinionsmätningarna.

Isländska folkfronten var inte längre bort från alltinget än att partiet inte kunde avfärdas. Stödet har varit på uppgång en längre tid. Före den senaste tidens turbulens hade partiet omkring 3 procent av väljarna bakom sig. Konflikterna ser ut att ha skrämt bort en hel del av dessa väljare.

Partiets misslyckade försök att ställa upp i samtliga valkretsar kommer även det att avskräcka väljare. En röst på Isländska folkfronten blir med all sannolikhet en bortkastad röst.

Inom partiet växer nu konflikterna i styrka. Både Gunnlaugur Ingvarsson och Gústaf Níelsson dök upp vid ett partimöte i torsdags kväll. Där fick de snabbt veta att de inte var önskade. Mötet bestämde snabbt att de två tillsammans med ytterligare två avhoppare omedelbart skulle uteslutas ur Isländska folkfronten.

Partiledaren Helgi Helgason ansåg det självklart att två som enligt honom saboterat för partiet inte skulle välkomnas tillbaka. Gunnlaugur Ingvarsson och Gústaf Níelsson ansåg sig ha samma rätt som alla andra att delta på mötet. Så småningom avvisades de. Då hade ledningen hotat med polis om de inte gav sig av.

Samma kväll intervjuades Jens G. Jensson, partiets toppkandidat i nordväst, om avhoppen i RÚV. Där hävdade han att det fanns helt andra skäl till Gústaf Níelssons avhopp. Han sade att Gústaf Níelsson skulle ha varit inblandad i prostitution, människohandel och strippklubbar. Detta skulle enligt Jens G. Jensson ha fått kännedom om från personer som var bekanta med Gústaf Níelsson.

Det missnöje med partiledaren Helgi Helgason som Gústaf Níelsson uppgav som skäl till avhoppet skulle enligt Jens G. Jensson alltså vara ett påhitt. Gústaf Níelsson reagerade mycket starkt på anklagelserna. Han sade att Jens G. Jensson talade osanning. Han sade även att han skulle stämma honom för förtal.

Här kan du läsa mer om Isländska folkfronten.