måndag 24 oktober 2016

Piratpartiet ökar och är åter störst på Island

En tvåpartiregering som har egen majoritet i alltinget ser allt mer ut att vara en omöjlighet. Både Piratpartiet och Självständighetspartiet får enligt Félagsvísindastofnuns senaste mätning femton mandat. Gröna vänstern får tretton mandat. Ett tredje parti måste finnas med i en koalition för att den ska ha stöd av minst 32 av 63 ledamöter i alltinget.

På lördag går Island till val. I dagsläget är det ovisst vem som kommer få möjlighet att bilda regering. De två mest sannolika alternativen är en vänsterkoalition mellan dagens oppositionspartier - Piratpartiet, Gröna vänstern, Socialdemokraterna och Ljus framtid - och en högerregering med Självständighetspartiet och Framstegspartiet samt stöd från ytterligare ett parti.

Stora svängningar i opinionen mellan mätningar bidrar till det osäkra läget. Dessutom ser det ut som att sju partier för första gången tar sig över femprocentsspärren till alltinget.

I Félagsvísindastofnuns senaste mätning utförd på uppdrag av Morgunblaðið sjönk Piratpartiet till 17,5 procent och var därmed mindre än både Självständighetspartiet och Gröna vänstern. Nu ökar stödet på nytt. Piratpartiet får 22,6 procent, en uppgång med hela 5,1 procentenheter på en vecka.

Självständighetspartiet backar 0,4 procentenheter till 21,1 procent. Gröna vänstern ökar 0,9 procentenheter till 18,6 procent.

Ytterligare fyra partier är alltså i dagsläget över spärren. Framstegspartiet får 9,1 procent, en ökning med 0,5 procentenheter, Renässans får 8,8 procent, en tillbakagång med 2,6 procentenheter, Socialdemokraterna får 6,5 procent, en minskning med 0,4 procentenheter, och Ljus framtid får 6 procent, en nedgång med 1,7 procentenheter.

Dessutom ser Folkets parti alltjämt ut att ha femprocentsspärren inom räckhåll. Stödet ökar nu med 0,8 procentenheter till 3,8 procent.

Om detta vore ett valresultat skulle det ge Piratpartiet och Självständighetspartiet femton mandat var, Gröna vänstern tretton mandat, Framstegspartiet och Renässans sex mandat var och Socialdemokraterna och Ljus framtid fyra mandat var.

Det pågår överläggningar mellan Piratpartiet, Gröna vänstern, Socialdemokraterna och Ljus framtid om ett regeringssamarbete efter valet. En sådan fyrpartikoalition har i dagsläget 36 av 63 mandat. För Gröna vänstern och Piratpartiet skulle det alltså räcka med att samarbeta med antingen Socialdemokraterna eller Ljus framtid.

För att både Självständighetspartiet och Framstegspartiet ska kunna regera räcker det inte med stöd från både Renässans och Ljus framtid. Tillsammans har de två regeringspartierna bara 21 mandat. En sådan fyrpartikoalition skulle ha 31 mandat. Ytterligare ett mandat krävs för majoritet.

Anmärkningsvärt är Piratpartiets starka stöd bland unga islänningar. I åldersgruppen 18 till 29 år är det hela 39 procent som sympatiserar med Piratpartiet. Självständighetspartiet är starkast bland personer som har fyllt 60 år. Där är det 25 procent som tänker lägga sin röst på partiet. Dessutom är 24 procent av männen anhängare till Självständighetspartiet. Gröna vänstern är starkast bland kvinnor. Hela 23 procent av kvinnorna avser att rösta på partiet.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.