fredag 28 oktober 2016

Piratpartiet överger vallöfte redan före valdagen

Redan före valdagen överger Piratpartiet det löfte som skulle vara villkoret för samarbete med andra partier. Piratpartiet tänker inte längre driva frågan om en rejält kortad mandatperiod med syftet att snabbt kunna besluta om en ny grundlag. Hållningen beskrivs nu som orealistisk eftersom partiet samtidigt vill genomföra stora samhällsförändringar.

Samtalen mellan Piratpartiet, Gröna vänstern, Socialdemokraterna och Ljus framtid avslutades i går. Exakt vad som avhandlats under mötena är inte känt, men företrädare för de fyra partierna uppger själva att de inte diskuterat detaljfrågor eller fördelning av ministerposter.

Förhandlingstrevaren - som kom från Piratpartiet - resulterade i en gemensam deklaration. Den går ut på att de fyra vill bilda regering efter valet. Piratpartiet beskriver det i ett uttalande som att väljarna nu står inför ett val mellan partier med "tydlig framtidssyn eller korruptionskrafter".

I deklarationen pekas fyra nyckelfrågor ut. De fyra partierna vill satsa mer på sjukvården, ta ut större avgifter från nyttjare av gemensamma naturresurser, införa en ny grundlag och driva en ansvarsfull klimatpolitik.

Men så raskt kommer det inte att gå med en ny grundlag. Piratpartiet backar redan före valdagen från vad som sades vara ett villkor för ett regeringssamarbete, nämligen en kraftigt förkortad mandatperiod. Partiets mål har länge varit att klubba grundlagen en första gång för att därefter upplösa parlamentet, utlysa nyval och därefter på nytt klubba grundlagen.

Det löftet är nu alltså historia. Piratpartiet ställer inte längre kravet på Socialdemokraterna, Ljus framtid och Gröna vänstern att acceptera en rejält förkortad mandatperiod. Förklaringen är enligt uttalandet att en kort mandatperiod inte är förenlig med partiets ambition att kunna genomföra stora samhällsförändringar.

Bjarni Benediktsson, ledare för Självständighetspartiet, beskriver i RÚV utspelet från de fyra oppositionspartierna som "en flopp". Sigurður Ingi Jóhannsson, ledare för Framstegspartiet, säger att det är anmärkningsvärt att Piratpartiet redan börjat svika vallöften.

Regeringspartierna kritiserar även oppositionen för att försöka bilda regering innan väljarna sagt sitt. Oppositionen anser däremot att väljarna gynnas av att veta vilka politiska alternativ som står mot varandra.

Hela 57 procent uppger i en undersökning utförd av Maskína att det är bra att partier före valet uppger vilka de helst vill samarbeta med. Bara 18,6 procent motsätter sig detta medan 24,3 procent varken är positivt eller negativt inställda.

Attityderna skiljer stort mellan olika väljargrupper. Bland Socialdemokraternas sympatisörer är 89,7 procent positiva till denna typ av besked. Samma uppfattning har 82,6 procent av Piratpartiets väljare, 79 procent av Gröna vänsterns, 65,4 procent av Ljus framtids och 51,4 procent av Renässans.

Men det är bara 17,6 procent av Framstegspartiets väljare och 24 procent av Självständighetspartiets väljare som delar denna åsikt.