tisdag 18 oktober 2016

Piratpartiet stänger dörren till regeringspartierna

Piratpartiet vill få övriga oppositionspartier att sluta upp bakom ett gemensamt principprogram. De fem punkterna utgör grunden i den politik som partiet vill föra efter valet. Till samtal bjuder Piratpartiet in Renässans, Ljus framtid, Gröna vänstern och Socialdemokraterna - men inte något av regeringspartierna. Reaktionerna på initiativet är blandade.

Inför alltingsvalet om tio dagar är läget ovisst. I dagsläget ser det ut som att koalitionen mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet kommer att röstas bort. Det behöver dock inte betyda att de inte kan fortsätta att regera. Självständighetspartiet ser ut att bli största parti och kan därför få mandat att bilda regering. Det kan räcka med ytterligare ett parti för att bilda en ny majoritet.

Piratpartiet har det senaste halvåret rasat i opinionen. Från att i flera mätningar ha legat runt 40 procent har nu stödet sjunkit till omkring 20 procent.

Det är uppenbart att många som en tid sympatiserade med Piratpartiet nu tänker lägga sin röst på Renässans. Dessutom har stödet för Ljus framtid ökat på sistone. Bägge är liberala mittenpartier - men deras syn på Europafrågor och fiske- och jordbrukspolitik skulle göra det svårt för dem att regera ihop med Självständighetspartiet och Framstegspartiet.

I söndags meddelade Piratpartiet att de bjuder in Renässans, Ljus framtid, Socialdemokraterna och Gröna vänstern till samtal. Målet är enligt ett pressmeddelande att två dagar före valet kunna presentera en gemensam punktlista. Det handlar alltså om politiska förslag som ska genomföras om oppositionen kommer till makten.

Piratpartiets fem punkter är en ny grundlag, högre ersättning till staten från bolag som nyttjar gemensamma naturresurser som fiske, gratis sjukvård, större folkligt deltagande vid politiska beslut och bekämpning av korruption för att skapa förtroende.

När utspelet presenterades var udden tydligt riktad mot regeringspartierna. Det sades att de gemensamma punkterna var för viktiga för att stranda på "en politisk omöjlighet". Samma förklaring använde Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson när han motiverade varför regeringen svek en utlovad folkomröstning i EU-frågan.

Skälet till att varken Självständighetspartiet eller Framstegspartiet bjudits in är enligt Piratpartiet att de genom åren snarare främjat korruption än bekämpat den. Bara under den senaste mandatperioden har fem ministrar kopplats till korruption.

Det handlar alltså inte om någon valsamverkan eller gemensam plattform. Däremot är det uppenbart att Piratpartiet försöker ta initiativ till en vänsterregering.

Greppet är närmast unikt för Island. Av tradition brukar partier gå till val på det egna programmet utan färdiga allianser. De senaste valen har dock det politiska läget förändrats. I valet 2009 kampanjade Socialdemokraterna och Gröna vänstern med den uttalade ambitionen att kunna fortsätta regera. Fyra år senare var det i princip två block som stod emot varandra.

Enligt Piratpartiet skulle en överenskommelse med de övriga oppositionspartierna innebära att väljarna skulle kunna vara säkra på vilken politik de skulle få vid en valseger. Men mottagandet har varit blandat. Från Socialdemokraterna och Gröna vänstern har positiva signaler kommit. Inom Renässans och Ljus framtid är det uppenbart att intresset är svalt.

Socialdemokraternas ledare Oddný G. Harðardóttir svarade direkt. Hon sade i Morgunblaðið att partierna delade flera hjärtefrågor. Även Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir välkomnade initiativet. Hon sade i Morgunblaðið att hon själv tidigare föreslagit liknande samarbeten och att hon helst vill se en rödgrön regering efter valet.

Från övriga inbjudna var reaktionerna inte lika översvallande. Óttarr Proppé, ledare för Ljus framtid, sade i Morgunblaðið att partiet kunde tänka sig att samarbeta med alla utom Isländska folkfronten, men att idéerna går "lite väl långt". Partikamraten Björt Ólafsdóttir uttryckte sig mindre finkänsligt i Fréttablaðið:
"Det som jag hade tyckt varit lämpligt i detta sammanhang är att människor hade talat med varandra innan det utlyses presskonferens. Det är en viss fiffelpolitik över att ställa människor mot väggen i förväg."
Benedikt Jóhannesson, ledare för Renässans, sade till RÚV att han var beredd att diskutera ett samarbete, men att inget talade för att partiet skulle delta i något slags valsamverkan.

Både Självständighetspartiet och Framstegspartiet blev alltså utan inbjudan. Lilja Alfreðsdóttir, vice ordförande för Framstegspartiet, beskrev i Vísir utspelet som en flopp eftersom både Renässans och Ljus framtid varit avvisande. Partiledaren Sigurður Ingi Jóhannsson sade i Morgunblaðið att Piratpartiets agerande ställde väljarna inför tydliga alternativ i valet.

Guðlaugur Þór Þórðarson är Självständighetspartiets toppkandidat i norra Reykjavík. Han sade till Vísir att Piratpartiet nu visat sin sanna natur:
"De har totalt kastat masken. Jag tror att många sett på det som så att detta handlade om ett otraditionellt parti, men här handlar det bara om ett gammaldags vänsterparti."
Resultaten av överläggningarna ska alltså presenteras den 27 oktober.