torsdag 13 oktober 2016

Politiker vill ge staten makten över flygplatsen i Reykjavík

Flygplatsen i Reykjavík ska bli kvar på Vatnsmýri. Och för att det ska kunna uppfyllas vill Höskuldur Þórhallsson ge staten rätt att överta kommunens mark. Men det är tveksamt om förslaget hinner behandlas före nyvalet. Dessutom har det visat sig att det i Keflavík är möjligt att öppna en bana i samma riktning som den som nu lagts ned i Reykjavík.

Tidigare i år fick Reykjavíks kommun rätt mot regeringen i en juridisk tvist om inrikesflygplatsen på Vatnsmýri. Beslutet gjorde det möjligt för kommunen att få en av tre banor stängd för gott. Den bana som då försvann användes endast under mycket sällsynta vindförhållanden.

Kommunen - som vill använda området till bostadsmark - har förhoppningar om att flygplatsen ska vara borta från Vatnsmýri redan till 2022. Någon ersättare finns dock inte i dagsläget. Inrikesminister Ólöf Nordal har bjudit in borgmästaren Dagur B. Eggertsson till diskussioner om flygplatsen. Hon anser inte att det är realistiskt att stänga redan 2022.

Vad samtalen kommer att ge återstår att se. Ólöf Nordal vill behålla flygplatsen på Vatnsmýri även efter 2022. Däremot är hon inte beredd att gå in och genom lagstiftning indirekt riva upp det domstolsbeslut som ledde fram till stängningen av den tredje banan.

Ett tungt argument för många av dem som inte vill flytta flygplatsen är ambulansflygets behov. I de sällsynta fall som vinden är sådan att bara den nu nedlagda banan varit möjlig för landning finns ingen motsvarande bana på hela sydvästra Island.

En sådan bana har dock tidigare funnits i Keflavík. Den lades ned av Nato eftersom den nyttjades vid mindre än 1 procent av starter och landningar. För att den ska kunna tas i bruk på nytt behöver den repareras. Notan för att göra den användbar på nytt skulle gå på minst 280 miljoner isländska kronor.

Den lägsta summan gör den enligt flygplatsbolaget Isavia bara användbar för mindre flygplan och för gles trafik. Men det skulle sannolikt vara tillräckligt för just ambulansflyget.

Det räcker dock i dagsläget inte för dem som vill behålla inrikesflygplatsen på Vatnsmýri. Även i utryckningshastighet är det en halvtimmes körning mellan flygplatsen i Keflavík och universitetssjukhuset i Reykjavík. En nödbana i Keflavík löser heller inte konflikten om flygplatsen i Reykjavík på sikt.

För Framstegspartiet är en sådan lösning otänkbar. Vigdís Hauksdóttir har på Facebook argumenterat för att staten bör expropriera Vatnsmýri, alltså ta landet i beslag och flytta makten över detaljplanen från kommun till stat. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson har - trots att han själv skrev på avtalet mellan regering och kommun som innebar en stängning av den tredje banan - senare hävdat att han skrev under med villkoret att den tredje banan inte skulle försvinna. Någon sådan reservation har heller aldrig funnits i texten. Han har dessutom dömt ut regeringens försäljning av mark vid Skerjafjörður i direkt anslutning till flygplatsområdet som olaglig.

Nu går partikamraten Höskuldur Þórhallsson ett steg längre. I en motion vill han att alltinget ska besluta att flygplatsen i Reykjavík måste ha tre asfalterade banor - de två befintliga och så den tredje bana som nyligen stängdes. I annat fall får staten rätt att ta marken från kommunen.

Vidare skriver Höskuldur Þórhallsson att flygplatsen i Reykjavík bara ska kunna flyttas efter beslut i alltinget. Kommunen förlorar alltså helt och hållet inflytande över området om förslaget skulle gå igenom.

Sedan tidigare ligger det ett förslag i alltinget om att folkomrösta om flygplatsen. Det är undertecknat av 25 ledamöter. Förslaget går ut på att inrikesflygplatsen i Reykjavík är en nationell angelägenhet och att det därför är hela landet som ska rösta. Senast det hölls en folkomröstning i frågan var det bara kommuninvånarna som fick rösta.

Sannolikheten för att någon av motionerna ska gå igenom är dock liten. Höskuldur Þórhallsson lämnade in sin motion i går. Under gårdagen lade även statsminister Sigurður Ingi Jóhannsson ett förslag om att alltinget ska upplösas i dag och inte återsamlas förrän efter valet den 29 oktober. Förslaget skulle dock ge honom rätt att upplösa parlamentet senare om det visade sig vara nödvändigt.

Här kan du läsa mer om flygplatsstriden.