lördag 8 oktober 2016

Politiker vill tillåta hembränning för eget bruk

Avkriminalisera hembränning för eget bruk. Det kräver sju alltingsledamöter från Piratpartiet, Självständighetspartiet, Framstegspartiet, Socialdemokraterna och Ljus framtid. I förslaget skriver de att den allmänna attityden är att hembränning i dag inte är något allvarligt brott. Vidare hävdar de att ett slopat förbud kan gynna den isländska ölkulturen.

Efter finanskraschen höjdes alkoholskatten vid flera tillfällen. De höjda priserna gjorde att hembränningen tros ha fått ett rejält uppsving. När det gäller alkohol är Island ett av de dyraste länderna i Europa.

Nu motionerar sju alltingsledamöter om att slopa förbudet mot hembränning för eget bruk. Undertecknarna är Helgi Hrafn Gunnarsson, Ásta Guðrún Helga­dótt­ir och Birgitta Jónsdóttir från Piratpartiet, Ólína Kjer­úlf Þor­varðardótt­ir från Socialdemokraterna, Vil­hjálm­ur Árna­son från Självständighetspartiet, Guðmund­ur Stein­gríms­son från Ljus framtid och Will­um Þór Þórs­son från Framstegspartiet.

I förslaget skriver de att alkoholkonsumtion är en del av den isländska kulturen. Alkoholens skadliga inverkan gör att det är motiverat att det finns restriktioner kring produktion, försäljning och konsumtion. Detta är även i fortsättningen nödvändigt. För detta finns det också ett utbrett stöd i samhället.

Attityden till hembränning är däremot annorlunda. Enligt motionärerna är det många som anser att det inte bör vara olagligt. Stödet för att bekämpa denna typ av brottslighet tycks ofta vara begränsat.

Som skäl för att tillåta hembränning anges den ölkultur som vuxit fram på Island. En stor del av intresset och tillväxten tros ha hemmabryggare som ursprung. Genom att slopa förbudet skapas förutsättningar för att ölkulturen kan fortsätta att utvecklas - något som inte minst väckt intresse hos många turister.

Vidare skriver motionärerna att stridsfrågan när det gäller alkoholpolitik de senaste åren har varit hur försäljningen ska gå till. Just Vilhjálmur Árnason har hittills utan framgång motionerat om att tillåta försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker. Här handlar det enbart om att tillåta hembränning för eget bruk. Därför innebär förslaget ingen förändring när det gäller försäljningsformen.