fredag 14 oktober 2016

Regeringen vill fortsätta bygga monument i Raufarhöfn

Regeringen ser positivt på bygget av monumentet Heimskautsgerðið i Raufarhöfn. Det beskedet lämnar näringsminister Ragnheiður Elín Árnadóttir i ett interpellationssvar. Sedan tidigare håller myndigheterna inne med 12,5 miljoner isländska kronor i bidrag till bygget. De pengarna kan dock enligt ministern snart vara på väg att betalas ut.

År 2004 påbörjades bygget av Heimskautsgerðið i Raufarhöfn, Islands nordligaste tätort. Syftet med initiativet var att locka fler turister till en region som de flesta utländska besökarna väljer bort. Bakom idén stod Erlingur Thoroddsen, som drev ortens enda hotell fram till förra hösten då han hastigt insjuknade och avled.

Erlingur Thoroddsen fick konstnären Haukur Halldórsson att formge konstverket. Det handlar om ett stenmonument som fungerar som ett solur. Förebilden är Stonehenge. Hela monumentet anspelar även på fornnordisk mytologi och Raufarhöfns läge alldeles söder om norra polcirkeln.

Platsen för bygget är en kulle norr om tätorten. I klart väder syns monumentet på långt håll. Trots att bygget bara är halvfärdigt lockar det varje år många nyfikna besökare.

Vid ett par tillfällen har bygget fått pengar av regeringen. Senast 2013 fick kommunen Norðurþing 25 miljoner isländska kronor i bidrag. Hittills har bara hälften av bidraget betalats ut.

Förutsättningar finns dock för att den andra halvan ska betalas ut inom kort. Det skriver näringsminister Ragnheiður Elín Árnadóttir i ett svar på en interpellation från Gröna vänsterns Steingrímur J. Sigfússon. Det som saknas är redovisning av vad tidigare bidrag använts till. Den ska enligt ministern vara på väg.

Ragnheiður Elín Árnadóttir skriver vidare att regeringen är mycket positivt inställd till Heimskautsgerðið. Hon beskriver monumentet som ett lovvärt initiativ vars grundtanke går hand i hand med regeringens ambition att sprida turismen över landet. Dessutom är det ett konstverk med stark koppling till isländsk kultur, historia och mytologi - något som många turister är intresserade av.

Nästa etapp i bygget är fyra skulpturer. Prislappen blir cirka 45 miljoner isländska kronor.

Hittills har det varit gratis att besöka Heimskautsgerðið. Det finns inte heller några planer på att börja ta ut avgifter från besökare. I stället är tanken att bygget så småningom ska betala sig genom att fler turister besöker platsen och dessutom stannar längre i regionen.

Något definitivt beslut har dock inte tagits. Styrelsen kan i ett senare skede bestämma sig för att börja ta ut inträde av besökare.

Här kan du läsa mer om Raufarhöfn.